4. júla 2018
Čítaní: 411
KN 27/2018 | Jubileá kňazov
Jubileá kňazov 27/2018

Vdp. Alojz Jakubec, honorárny dekan na odpočinku v Kútoch, si 23. júna pripomenul 55. výročie kňazskej vysviacky.

 
Vdp. ThDr. Pavol Čech, farár v Hažlíne, sa 26. júna dožil 75 rokov.
 
Vdp. Peter Nebus, farský administrátor v Reľove, sa 27. júna dožil 70 rokov.
 
Vdp. Štefan Gábor, farár vo Vyšnom Hrušove, sa 28. júna dožil 65 rokov.
 
P. František Berta OFM, výpomocný duchovný v Trnave, si 28. júna pripomenul 10. výročie kňazskej vysviacky.
 
P. Tomáš Karol Bartal OPraem, kňaz Rožňavskej diecézy, si 29. júna pripomenul 60. výročie kňazskej vysviacky.
 
P. Adrián Čontofalský SJ, duchovný správca v Trnave, si 29. júna pripomenul 10. výročie kňazskej vysviacky.
 
Vdp. Vendelín Kubíček, výpomocný duchovný v Cíferi, si 29. júna pripomenul 60. výročie kňazskej vysviacky.
 
Vdp. Jarolím Kročka, honorárny kanonik na odpočinku vo farnosti svätého Gorazda v Topoľčanoch, si 29. júna pripomenul 60. výročie kňazskej vysviacky.
 
Vdp. Ľudovít Lintner, honorárny dekan na odpočinku v DD a DSS Promeritae Quieti svätého Svorada v Nitre, si 5. júla pripomenie 65. výročie kňazskej vysviacky.
 
Vdp. ThLic. Jozef Pajerský, výpomocný duchovný vo farnosti Bratislava-Rača, si 6. júla pripomína 10. výročie kňazskej vysviacky.
 
Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD., spišský diecézny biskup, sa 6. júla dožíva 65 rokov.
 
Vdp. PhDr. Vladimír Fajkus, kňaz na odpočinku v Spišskom Hrhove, sa 6. júla dožíva 70 rokov.
 
O. Imrich Marinčák, kňaz na odpočinku v Prešove, sa 8. júla dožíva 90 rokov.
 
Vdp. Patrik Krajník, farár v Zemplínskom Branči, sa 9. júla dožíva 50 rokov.
 
JUBILANTOM ŽELÁME HOJNOSŤ BOŽIEHO POŽEHNANIA.
(SPRACOVANÉ PODĽA PODKLADOV Z BÚ)
Páčilo sa :
0