4. júla 2018
Čítaní: 41
KN 27/2018 | Vatikán
Každý potrebuje uzdravenie

Pri modlitbe Anjel Pána v nedeľu 1. júla Svätý Otec vysvetlil úryvok Markovho evanjelia (Mk 5, 21 - 43) o vzkriesení dievčaťa a uzdravení ženy z dlhej choroby. Veriacich pozval uvedomiť si vlastnú potrebu vnútorného uzdravenia a vyprosovať si tento dar od Ježiša.

„Máme tu dva, cez seba prepletené príbehy, no s jedným spoločným stredobodom: tým je viera. Príbehy predstavujú Ježiša ako prameň života; ako toho, ktorý navracia život tomu, kto sa mu vo viere úplne odovzdá. Dvaja protagonisti, otec dievčaťa a chorá žena, nie sú Ježišovými učeníkmi, a predsa boli vypočutí pre svoju vieru. Z tohto môžeme pochopiť, že na Pánovej ceste sú vítaní všetci. Aby človek mohol pristúpiť k Ježišovmu Srdcu, je tu len jediná podmienka: cítiť potrebu uzdravenia a zveriť sa do jeho rúk.

Spýtam sa vás: cíti každý z vás, že potrebuje uzdravenie? Uzdravenie z niečoho, z nejakého hriechu, z nejakého problému? A ak áno, veríte v Ježiša? Toto sú totiž dve podmienky na to, aby sme boli uzdravení, aby sme mali prístup k jeho Srdcu: cítiť, že potrebujeme uzdravenie a zveriť sa do jeho rúk.

V tejto evanjeliovej stati sa prelínajú témy viery a nového života, ktorý Ježiš prišiel ponúknuť všetkým. Po vstupe do domu, kde mŕtvo leží to dievča, vyháňa von všetkých, čo robia rozruch a bedákajú. Ježiš je Pán, a pred ním je fyzická smrť ako spánok, nie je dôvod si zúfať. Pred inou smrťou treba mať strach, smrťou srdca stvrdnutého zlom! Tejto smrti sa nám naozaj treba báť!

Prosme Pannu Máriu, aby nás sprevádzala na našej ceste viery a konkrétne prejavovanej lásky, najmä voči tým, čo sú v núdzi. A prosme o jej materinský príhovor za našich bratov, ktorí trpia na tele i na duchu.“

-VNSK-
Páčilo sa :
0