4. júla 2018
Čítaní: 25
KN 27/2018 | Zo sveta
Noví arcibiskupi metropoliti prijali páliá
Na slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla, v piatok 29. júna, predsedal pápež František eucharistickému sláveniu na Námestí sv. Petra.

Prítomný bol kardinálsky zbor, rozšírený o 14 nových členov pri štvrtkovom konzistóriu. Pri slávnosti Svätý Otec odovzdal páliá 29 novým arcibiskupom metropolitom, vymenovaným v priebehu posledného roka.

Noví arcibiskupi metropoliti
Medzi novými metropolitmi sú piati Argentínčania, štyria Taliani, traja Mexičania, po dvoch z Indie, Kolumbie a Venezuely a po jednom z Poľska, Francúzska, Japonska, Filipín, Ghany, Tanzánie, Zambie, Burundi, Brazílie, Haiti a Trinidadu a Tobaga. V úvode slávenia predniesli slávnostnú prísahu.

„Budem vždy verný a poslušný blaženému apoštolovi Petrovi, svätej apoštolskej Cirkvi Ríma a tebe, najvyššiemu pontifikovi a tvojim zákonitým nástupcom. Tak mi všemohúci Boh pomáhaj.“

Páliá, ktoré najprv pápež František požehnal, boli podľa tradície uložené pri hrobe sv. Petra pod hlavným oltárom baziliky. Insígnie utkané z vlny baránkov so znakmi kríža noví metropoliti prevzali z rúk pápeža v závere slávnosti zabalené v balíčkoch.

Slávnostne ich prijmú na svoje plecia až po návrate do svojich diecéz pri slávení v kruhu svojho diecézneho spoločenstva, z rúk apoštolského nuncia prípadne iného pápežského reprezentanta v danej krajine.

Pri slávnosti boli aj tento rok prítomní zástupcovia Ekumenického patriarchátu z Konštantínopola, reprezentujúci patriarchu Bartolomeja I. V trojčlennej delegácii vedenej arcibiskupom Jobom z Telmissosu boli biskup Theodoretos z Nazianzu a patriarchálny diakon Alexander Koutsis.

Kristova sláva a jeho kríž

V homílii Svätý Otec hovoril o Petrovom vyznaní pred Ježišom: „Ty si Mesiáš“, ako aj o jeho následnom podľahnutí pokušeniu, keď Ježiša začal odrádzať od jeho cesty vedúcej na kríž

„Nezriedka cítime pokušenie byť kresťanmi udržiavajúc si opatrnú vzdialenosť od Kristových rán,“ upozornil pápež. V tejto súvislosti pripomenul radu sv. Ignáca z Loyoly mať sa na pozore pred falošnými našepkávaniami zlého ducha hľadať slávu mimo kríža.

„Kristova sláva a jeho kríž idú pospolu a nesmú sa oddeľovať“, zdôraznil Svätý Otec: „Ježiš tým, že neoddeľuje slávu od kríža, chce svojich učeníkov, svoju Cirkev, vykúpiť z prázdnych triumfalizmov. Prázdnych na lásku, prázdnych na službu, prázdnych na spolucítenie, prázdnych na ľud.“

Svoju homíliu uzavrel Svätý Otec povzbudením byť vyznávačmi Ježiša Krista, ktorý je Pán, a to vo vedomí, že „Cirkev nežiari svojím vlastným svetlom, ale Kristovým“.

-VNSK-
Páčilo sa :
0