4. júla 2018
Čítaní: 83
KN 27/2018 | Kultúra
V Košiciach uviedli príbeh blahoslavenej Sáry Salkaháziovej
Príbeh novinárky Sáry Salkaháziovej bytostne spätej s Košicami, ktorá prešla veľkým prerodom od bohémskeho života k mučeníčke viery, uviedla Činohra Štátneho divadla (ŠD) Košice v slovenskej premiére 8. júna na malej scéne. Záštitu nad premiérou inscenácie prevzal košický arcibiskup metropolita Bernard Bober.

„Dramaturgia činohry sa rozhodla prinášať hlavne na malú scénu texty, ktoré sa dotýkajú významných Košičanov. Nedávno to bol pán Rakús a teraz veľmi významná osobnosť košickej histórie Sára Salkaháziová, ktorú vyhlásil za blahoslavenú pápež Benedikt XVI. v roku 2006. Má za sebou nielen bohatú históriu, ale jej osobný prínos v rámci kresťanskej lásky a ochrany, záchrany ľudí počas druhej svetovej vojny, ktorý ocenil aj štát Izrael vyznamenaním Spravodliví medzi národmi,“ uviedol riaditeľ Činohry ŠD Košice Milan Antol.

„Sára Salkaháziová bola novinárkou, pochádzala z rodiny, ktorá postavila hotel. Ten stál kedysi na mieste dnešného Hiltona, čiže jeden z prvých významných hotelov. Pochádzala z poprednej, možno trošku zámožnejšej rodiny. Aj napriek tomu jej vzťah k sociálnym témam, chudobným, od jej mladých čias bol veľmi viditeľný. Hľadala svoje miesto v živote práve na strane ochrany utláčaných, chudobných, to isté robila aj počas vojny, kedy to už bolo, samozrejme, veľmi nebezpečné a čo ju stálo nakoniec aj život,“ doplnil Antol.

Sára Salkaháziová je pre Kamila Žišku, ktorý je režisérom predstavenia a autorom scénickej hudby, druhým autorským projektom v košickom divadle. Pred troma rokmi uviedol rovnako na Malej scéne ŠD Košice dramatizáciu piatich prozaických textov košického spisovateľa Stanislava Rakúsa s názvom Rozália. Ako povedal, Sára Salkaháziová bola ľudská v neľudských časoch.

„Tým, že tak aktívne pôsobila v medzivojnovom období v Košiciach aj v Budapešti, Sára Salkaháziová sa stala vlastne takou aktívnou tvorkyňou dejín v malých veciach. Toto je veľmi dôležité si uvedomiť, že malé gestá ľudí, malé obety, práca na okolí, ale aj na sebe v jej prípade vlastne spôsobuje veľké dejinné okamihy. Slobodu, ktorú sme získali v 1989, tak to je výsledok drobných obiet mnohých ľudí, ktorých si treba pripomínať. Preto tento projekt má zmysel aj v súčasnosti,“ dodal režisér inscenácie Kamil Žiška.

-TK KBS-
Páčilo sa :
0