4. júla 2018
Čítaní: 41
KN 27/2018 | Listáreň
Z POŠTY

Milí čitatelia,

srdečne ďakujeme za to, že ste s nami. Iste ste zažili situáciu, že hoci sa ste sa snažili a vynaložili ste veľa energie na dosiahnutie cieľa, neprinieslo to želaný efekt. Vtedy dobre človeku padnú slová povzbudenia o iných kvalitách a pridanej hodnote vašich skutkov. Spätnú väzbu k príspevku v Katolíckych novinách o známkovaní sme dostali od Vladimíry Slobodovej z Duboviec pri Skalici.

Poukazuje na skutočnosť, že učitelia by mali pri hodnotení v primeranej miere brať do úvahy vynaložené úsilie žiaka. Nie každý za rovnaký čas získa také isté množstvo vedomostí a zručností. Je možné žiť v pokojnom svete? Fantázia alebo sen? Pýta sa v úvahe čitateľ Zoltán Benko z Vranova nad Topľou. Pripomína, že vízia a prosba o pokojný svet sa opakovane nachádza v slovách Svätého písma. Dôverujeme týmto slovám, aj preto môžeme tento pokoj prinášať ostatným.

Štefan Patrik Kováč zo spoločenstva Živá voda nám poslal inšpiratívne úvahy, za ktoré mu, samozrejme, ďakujeme. Vyberáme povzbudenie z jednej z nich - Požehnanie na misiu. Každé naše úsilie, každý krok v našom živote by malo sprevádzať Božie požehnanie. Požehnávať dieťa znakom kríža je silným momentom, ktoré si so sebou  ponesie celý život.  Aj ono na oplátku prichádza za rodičom a žehná dospelého, nakoľko to cíti ako dôležitú súčasť vyjadrenej lásky. „Boh požehnáva cez deti, ktoré sú nevinné, nezakorenil sa v nich hriech a tak počujú vo svojej duši, čo majú robiť. My dospelí to už pre hriech a komplikovanosti nášho vnútra často nepočujeme.“ Ak naozaj porozumieme týmto slovám, potom sa môžeme vydať na akúkoľvek cestu bez obáv.
-PS-
Páčilo sa :
0