19. októbra 2017
Čítaní: 1 029
KN 28/2017 | Listáreň
Svedkovia Jehovovi nie sú kresťania
„Veľký problém hnutia Svedkov Jehovových spočíva v tom, kto je pre nich Ježiš Kristus,“ vysvetľuje odborník na morálnu teológiu Vladimír Thurzo.

 Často nachádzam v poštovej schránke pozvánku na prednášku Svedkov Jehovových. Pozrel som si ich webovú stránku a zdá sa mi, že s ich riešením niektorých problémov dnešnej doby, odvolávajúc sa na Bibliu, možno súhlasiť. Aký je názor našej Cirkvi na aktivity Svedkov Jehovových?

Milan, Trenčín

 

Vážený pán Milan,

ďakujeme za vašu veľmi aktuálnu otázku. Naozaj, s aktivitami Svedkov Jehovových sa možno stretnúť na každom kroku, a preto je dobré, aby sme ako kresťania vedeli k tomuto spoločenstvu zaujať postoj.

Najprv možno krátka história. Svedkovia Jehovovi sa tak volajú iba od roku 1931, keď Joseph Franklin Rutheford, druhý prezident hnutia, vymyslel tento názov inšpirujúc sa výrokom z Iz 43,10. Hnutie založil mladý Američan Charles Russell v roku 1872 po vážnej náboženskej kríze, keď odišiel z protestantskej cirkvi, ku ktorej patrili jeho rodičia a spoznal Cirkev adventistov. Nadchla ho myšlienka, že Pánov príchod a posledný súd sú blízko. Blízkosť Pánovho príchodu sa stala jednou z nosných myšlienok, ktorými žil nielen Russell, ale celé hnutie Svedkov Jehovových hlavne v jeho počiatkoch. Po troch neúspešných predpovediach konca sveta (1914, 1918 a 1925) viacerí členovia hnutie opustili. Russell sa neskôr spojil s niekoľkými, ktorí uverili, že Pán naozaj prišiel, aj keď neviditeľne, a následne vytvorili skupinu, ktorá sa dala do „štúdia Biblie“. Skôr ako o štúdiu Biblie však treba hovoriť o prekrúcaní a prispôsobovaní si Svätého písma. Nikto z uvedenej skupiny nemal žiadnu vedeckú prípravu na to, aby sa seriózne zaoberal štúdiom Svätého písma.

Je potrebné jasne povedať, že Svedkovia Jehovovi nie sú kresťania, i keď to o sebe tvrdia, a nemajú pravú Bibliu. Obsah ich tzv. Biblie je značne pozmenený a nezodpovedá kresťanskej Biblii. Ak by sme chceli uviesť, vysvetliť a vyvrátiť všetky prekrútenia a rozdiely medzi kresťanskou Bibliou a knihou Svedkov Jehovových, potrebovali by sme na to celú ďalšiu knihu. Zmyslom kresťanskej Biblie je podať človeku dobrú zvesť, posolstvo Boha o tom, že ľudstvo je vykúpené skrze Božieho Syna Ježiša Krista, pravého Boha a pravého človeka.

Veľký problém hnutia Svedkov Jehovových však spočíva práve v tom, kto je pre nich Ježiš Kristus. Podľa ich učenia, Ježiš je síce „Božím jednosplodeným Synom“, ale nie je Boh. Ježiš bol podľa nich iba človek, ktorý pred svojím narodením na zemi žil ako duchovná bytosť v nebi, kam sa aj po smrti vrátil. Z webovej stránky hnutia: „Bol prvým, koho Boh stvoril. Ježiš pomáhal pri tvorení všetkých ostatných vecí. Je jediný, koho vytvoril priamo Jehova, a preto je vhodne označený ako Boží ‚jednosplodený‘ Syn. Slúžil tiež ako Boží Hovorca, a preto je označený aj ako ‚Slovo‘.“

V pohľade na Ježiša Krista je najlepšie vidieť prístup Svedkov Jehovových k Svätému písmu. Prekrútením Pavlovho Listu Kolosanom 1,16-20 spravili z Ježiša Krista obyčajné stvorenie, čo je podstatná a absolútne neprijateľná zmena kresťanského učenia. Tak sa Ježišovo zmŕtvychvstanie, ktoré je základom našej viery (viď 1 Kor 15,12-20), prakticky dostáva na úroveň vzkriesenia Lazára, Jairovej dcéry alebo naimského mládenca, čo je veľmi vážna vec.

Vzhľadom na vážne prekrútenia a klamstvá, ktorých je, žiaľ, oveľa viac a tzv. Biblia Svedkov Jehovových je ich plná, sú nejaké nimi ponúkané riešenia irelevantné a nezaujímavé, pretože sú iba ľudské. Riešenia takéhoto typu ponúkajú napríklad aj politici pred parlamentnými voľbami.

Vladimír Thurzo

Autor je odborník na morálnu teoógiu.

Páčilo sa :
0