10. júla 2018
Čítaní: 198
KN 28/2018 | Z domova
Biskupi reagujú na kauzu Coman

Konferencia biskupov Slovenska vydala vyhlásenie ku kauze Coman. Ide o prípad rumunského LGBTI aktivistu Adriana Comana a jeho amerického partnera Roberta Claibourna Hamiltona, ktorí uzavreli manželstvo v Belgicku v roku 2010. Rumunskú vládu zažalovali za obmedzenie voľného pohybu osôb v rámci Únie. Rumunský Ústavný súd posunul spor na Európsky súdny dvor. Ten na začiatku júna rozhodol, že krajiny EÚ nemôžu porušovať právo občana Únie na pobyt tým, že neumožnia na svojom území pobyt jeho manželskému partnerovi z krajiny mimo EÚ, a to ani vtedy, ak ide o partnera rovnakého pohlavia. Slovenskí biskupi vo vyhlásení reagovali týmito slovami: „Súdny dvor EÚ v Luxemburgu vo svojom rozsudku Coman prispel k právnemu aj spoločenskému zmätku, keď skonštatoval, že pojem ,manžel‘ je genderovo neutrálny. Podľa súdu sa daný pojem vzťahuje aj na osoby rovnakého pohlavia a členské štáty EÚ im majú povinnosť umožňovať pobyt na svojom území na základe takzvaného homosexuálneho manželstva. Doteraz zákony garantovali výhody ekonomického charakteru len prirodzenému manželstvu muža a ženy ako základnej bunke spoločnosti. Štát tým dával najavo, že manželstvo má osobitné postavenie, pretože z neho vyrastajú nové generácie a investícia do rodiny je najlepšou investíciou do budúcnosti krajiny. Právne uznávanie a ekonomická podpora pre typy zväzkov, ktoré nemajú ani potenciál na prirodzené splodenie potomstva, vysielajú predovšetkým mladým ľuďom dezorientujúce posolstvo. Uznanie homosexuálnych zväzkov za rovnocenné manželstvu muža a ženy spôsobuje, že môžu prijímať výhody aj bez vkladov a práva bez povinností. Tak sa vytvára priestor pre ďalšie prejavy svojvôle a nespravodlivosti: obchodovanie s deťmi v rámci asistovanej reprodukcie a náhradného materstva. Vlády a zástupcovia krajín v európskych a medzinárodných štruktúrach, ktoré sa podieľajú na tvorbe zákonov a ich výklade, by mali zvažovať dôsledky svojich rozhodnutí. Z týchto dôvodov sa obraciame so žiadosťou na vládu Slovenskej republiky, aby iniciovala zmenu právnych predpisov EÚ tak, aby štáty neboli povinné uznávať za manželstvo (či už pre účel pobytu alebo iný dôvod) vzťahy osôb rovnakého pohlavia.“ 

–TK KBS–
Páčilo sa :
0