10. júla 2018
Čítaní: 44
KN 28/2018 | Editoriál
EDITORIÁL

Ako reagovať v každodennom kolotoči povinností a stresu na urážku, opovrhnutie, podcenenie? Nachádzame sa v situácii, že do popredia vystupujú ľudia, ktorí majú patent na všetko. Ich názory však nezriedka zraňujú, ubližujú. Vyjadriť sa o druhom s negatívnym akcentom je veľmi jednoduché. Takéto „osobnosti“ často nemajú potrebu, lepšie povedané nevedia vysloviť: „prepáč, prestrelil som“, ale budú zaryto trvať na svojej „pravde“. Pavol Hudák v duchovnej obnove (s. 8 – 9) jasne hovorí: „Potrebujeme morálne vzory.“ Nie iba pseudovzory, „stars“, ktoré vyprodukovali plytké programy nablýskaného mediálneho sveta. Málokto si uvedomuje, že verejne vyjadrená podpora mravnému životu v spoločnosti je aktívnou súčasťou ochrany žien pred ponižovaním, zneužívaním. Dokázali by ste kontinuálne stráviť niekoľko dní v knižnici? Niektorí z nás by nemali problém. Odpoveď pre milovníkov kníh nám ponúka článok o Vatikánskej apoštolskej bibliotéke (s. 7), ktorá sídli v Apoštolskom paláci v Ríme. Hľadať a objavovať niečo nové, nepoznané je fascinujúcim momentom nielen pre akademikov, ale aj širší okruh záujemcov o históriu a poznávanie kresťanských fundamentov. Odísť do pustovne a stráviť tam s Bohom časť života je ešte väčšie dobrodružstvo. V rozhovore s pátrom Neslušanom (s. 12 – 13) sa dozvedáme, že život v ústraní dokáže odbúrať povrchné a falošné istoty. Vedia o tom aj členovia Rodiny Nepoškvrnenej (s. 15). Pri stretnutiach si uvedomujú, ako v jednej chvíli človek môže stratiť mnoho, ale na druhej strane získať oveľa viac prostredníctvom vzťahu s Pannou Máriou. Modlitbou môžeme minimalizovať účinky negatívne cieleného monológu. 

PETER SLOVÁK
Páčilo sa :
0