11. júla 2018
Čítaní: 48
KN 28/2018 | Kultúra
Fotografie sú pozvaním na zamyslenie
AK STE V POSLEDNÝCH DŇOCH ZAVÍTALI DO DÓMU SV. MARTINA V BRATISLAVE, URČITE STE SI VŠIMLI VEĽKOFORMÁTOVÉ FOTOGRAFIE UMIESTNENÉ NA KOVOVÝCH PANELOVÝCH NOSIČOCH. IDE O VÝSTAVU ČLOVEK A VIERA, KTORÁ V STAROBYLÝCH SAKRÁLNYCH PRIESTOROCH POTRVÁ DO 29. JÚLA

Organizátorom výstavy je spoločenstvo fotografov Člověk a víra, ktoré momentálne zastrešuje 135 fotografických nadšencov v Českej republike, ako uviedol člen predsedníctva spoločenstva Petr Polanský: „Privítali sme medzi nami aj prvého člena zo Slovenska. Je to Mária Švecová. Vstup medzi nás nie je náročný, stačí trocha ochoty slúžiť a určite treba mať zrkadlovku!“ 

Poznanie vierou Záštitu nad výstavou prevzal bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Pri vernisáži povedal: „Ak sú bratia a sestry, ktorí majú talent a prostredníctvom fotografií chcú ukázať, aká je viera krásna a dôležitá, tak je to výborné. Vierou sa dá poznávať a fotografie sprostredkúvajú toto poznanie. Neodborník by povedal, že fotografie zachytávajú vonkajšok, áno aj, ale sú zároveň pozvaním na zamyslenie. A v tom vidím dôvod, aby táto výstava v našej katedrále bola.“ Súčasťou otvorenia bolo aj následné požehnanie fotografov a ich práce. 

Prehľad rôznosti a jednoty Vyše osemdesiat fotografií inštalovaných v katedrále predstavuje výber. Spoločenstvo zväčša amatérov a poloprofesionálov ponúka 165-tisíc fotografií zadarmo, môžete si ich voľne prezerať na webe i použiť: sú tam najmä fotografie z Česka, ale množstvo z nich je aj zo Slovenska. Spoločenstvo združuje dobrovoľných fotografov, ktorí sa rozhodli umelecky dokumentovať významné cirkevné podujatia, kresťanský život, púte, stretnutia mládeže, charitu a rôzne slávnosti. Cieľom je poukázať na duchovný rozmer človeka v súčasnej dobe. Fotografie v dóme sú preto pestrým prehľadom rôznosti i jednoty veriaceho ľudu. Osloví vás krásne zachytená intimita gesta modlitby či pomoci, ale aj veľkoplošné zachytenie množstva ľudí, dynamika diania, príchodov a zaiste i zobrazenie architektúry, detailov, svetla či prírodných momentov spojených s ľudským úsilím byť bližšie k Bohu. 

Vidíme viac Roman Albrecht, predseda predsedníctva spoločenstva, uviedol: „Pôsobíme v Českej republike zhruba sedem rokov. Dokumentujeme život cirkví, snažíme sa evanjelizovať obrazom. Stále sa k nám pridávajú noví tvorcovia, čo nielen rozširuje našu základňu, ale predovšetkým umožňuje vidieť viac, a tým pádom prinášať viac obrazového svedectva.“ Musím priznať, že aktuálna výstava ponúka nejeden presvedčivý obraz, ktorý sa prihovorí duši, povzbudí na vlastnej ceste viery, poteší i pohladí. Vstup na ňu je voľný a ak chcete zmysluplne stráviť zopár prázdninových chvíľ, využite túto príležitosť; otváracie hodiny sú 9.00 – 11.30 a 13.00 – 18.00. 

RADOSLAV MATEJOV
SNÍMKY: ERIKA LITVÁKOVÁ
Páčilo sa :
0