11. júla 2018
Čítaní: 280
KN 28/2018 | Misie
Katolícke noviny podporujú misionárov
Rubrika Misie prináša svojim čitateľom zaujímavé články, reportáže a rozhovory o slovenských či zahraničných misionároch, ale aj z oblasti rozvojovej spolupráce. Obľúbená „športová strana“, ako niektorí nazývajú poslednú novinovú stranu, je v oblasti printových médií výnimočným fenoménom.

Hoci dnes vychádza viacero tematických periodík zameraných na misijné a rozvojové témy, Katolícke noviny (KN) ako jediné prinášajú pravidelne každý týždeň celostranovú tému o misiách a rozvoji. Za každou misijnou stránkou sa pritom neskrýva iba uverejnený príbeh, ale mnoho ďalších životných príbehov, ktoré svedčia o veľkodušnosti a vynachádzavosti slovenských veriacich, ale aj o ich neutíchajúcom záujme o misie i misionárov vo všetkých kútoch sveta. 

 

Veľkodušné dary dobrodincov V posledných rokoch Katolícke noviny napríklad pravidelne informujú o práci slovenského misionára Petra Majerníka, ktorý pôsobí v Tanzánii a v tomto čase je na dovolenke na Slovensku. Každý milodar, ktorý dostane na podporu svojej farnosti, kde sa mu podarilo postaviť novú faru, je preňho vzácny. „Pán Boh zaplať za zverejnenie môjho čísla účtu a adresy. Veľmi to pomohlo. Fara je už obývateľná a chcem začať stavať kostol,“ napísal do redakcie KN a doplnil, že na jeho výzvu mu niektorí dobrodinci poslali balík. „Jedným z takýchto dobrodincov je kňaz dôchodca zo Šariša, ktorý zavítal do našej predajne Spolku svätého Vojtecha v Trnave a na výzvu pátra Majerníka kúpil bohoslužobné predmety a odevy v hodnote dvetisíc eur,“ hovorí s uznaním a prekvapením riaditeľ Spolku svätého Vojtecha Ivan Šulík. „Ako dôchodca zaiste nedával zo svojho prebytku a nedaroval ani veci, ktoré nepotrebuje, hoci aj to má svoju hodnotu. Rozhodol sa pomôcť priamo a bez veľkých rečí. Jeho počínanie zároveň svedčí o nesmiernej tvorivosti, akým spôsobom možno podporiť misionárov,“ opisuje veľkodušný skutok Ivan Šulík. Podobným spôsobom podporili Katolícke noviny z darov čitateľov aj misionára Petra Kučáka MC, ktorému venovali sochy a svätostánok do novej kaplnky, ktorú misionári lásky zriadili v dome pre bezdomovcov v Ríme. Zároveň si Ivan Šulík spomína na misionárku Katarínu Pavelovú SSpS, ktorá pôsobila v Benine. „Keď Katolícke noviny uverejnili výzvu na podporu jej misie, čitatelia prispeli takou veľkou čiastkou, že z nej celá misia mohla fungovať tri roky,“ hovorí Ivan Šulík. 

 

S KN sa naučil po slovensky Katolícke noviny dostávajú množstvo žiadostí na podporu rozličných ušľachtilých diel, no jedine v rubrike Misie uverejňujú pre čitateľov priamy kontakt a číslo účtu na možnú podporu. „Záleží nám na tom, aby všetky výzvy, ktoré uverejníme v Katolíckych novinách boli dôveryhodné a transparentné, preto aj tu platia isté pravidlá,“ hovorí šéfredaktor Katolíckych novín Igor Hanko. „V prvom rade podporujeme výlučne spoločenstvá, teda rehole a farnosti, nie súkromné osoby. Pri každej výzve je uvedená aj adresa majiteľa účtu, aby bol účet overiteľný a darcovia mohli poslať príspevok aj poštovou poukážkou.“ Mnohí misionári, najmä diecézni kňazi ako napríklad Peter Majerník, majú problém so zriadením účtu na Slovensku, pretože spravujú farnosť v inej krajine, preto uvádzajú zahraničný účet. „Uvedomujeme si, že to znamená pre darcov väčšiu finančnú záťaž, je to však momentálne najschodnejšia cesta, ako zachovať transparentnosť,“ vysvetľuje Igor Hanko. Šéfredaktor Katolíckych novín Igor Hanko uvádza ešte jeden výnimočný spôsob, akým čitatelia podporujú misionárov. „Mnohí misionári žijú v odľahlých oblastiach, kde nemajú dobrý prístup na internet, a preto je obmedzený aj ich kontakt so Slovenskom a dianím v Katolíckej cirkvi. Všetkým takýmto misionárom, ktorí prejavia záujem, posielame každý týždeň Katolícke noviny priamo do ich misie. Predplatné hradíme z darov našich čitateľov – a tu sa opäť ukazuje, že misijnú prácu je možné podporiť aj malým príspevkom,“ zdôrazňuje Igor Hanko. Jeho slová potvrdzujú sestry františkánky, ktoré dostávajú Katolícke noviny do Albánska už od roku 2014. „Sme za ne veľmi vďačné a horlivo ich čítame. Keď ideme z pošty, cestou v aute si ich prečíta vždy aj biskup Hil Kabashi. Naučil sa popri nás po slovensky a hovorí, že sú to veľmi hodnotné a bohaté noviny. Kedysi bol sám šéfredaktorom náboženského časopisu,“ napísala v mene celej komunity sestra Noemi. V súčasnosti dostávajú Katolícke noviny z darov čitateľov misionári v Albánsku, Ekvádore, Hondurase, na Islande, v Južnej Afrike, Kazachstane, Kirgizsku, Ríme, Rwande a Rumunsku. 

MARTINA GROCHÁLOVÁ
Snímka: wikimedia commons
Páčilo sa :
1