10. júla 2018
Čítaní: 282
KN 28/2018 | Z domova
Levoča opäť privítala zástupy pútnikov

Na Mariánsku horu v Levoči prichádzali pútnici aj tento rok. Počas predĺženého odpustového týždňa od 1. do 8. júla tam prišlo podľa organizátorov približne pol milióna veriacich. Vrcholom púte bola slávnostná svätá omša, ktorú celebroval kardinál Gerhard Ludwig Müller, emeritný prefekt Kongregácie pre náuku viery (na snímke). Tohtoročné putovanie sa nieslo v znamení úcty k našej spoločnej Matke Vykupiteľa a na túto tému kázal v homílii i spišský biskup Štefan Sečka. „Keď sa všemohúci Stvoriteľ nebál zeme, neštítil sa v lone Panny Márie stať sa človekom, prečo sa my ostýchame z jej viery byť počatí a zrodení ako Božie deti? V Márii sa snúbi to, čo inak zostáva v nezmieriteľnom protiklade: prirodzenosť a milosť; rozum a viera; pocit a poznatok; utrpenie a nádej; poníženie stvorenia a radostná veľkosť. V osobe Panny Márie máme najvydarenejšie predstavenie a uskutočnenie kresťanského obrazu človeka.“ Okrem tisícov pútnikov bolo na slávnostnej svätej omši prítomných aj dvesto Slovákov žijúcich v Rumunsku. 

–TK KBS–, SNÍMKA: –TK KBS–/MARTIN MAGDA ST.
Páčilo sa :
2