10. júla 2018
Čítaní: 44
KN 28/2018 | Listáreň
Rodina Nepoškvrnenej sa opäť stretla pri Matke
ČLENOVIA RODINY NEPOŠKVRNENEJ SA KAŽDÝ ROK VZÁJOMNE POVZBUDZUJÚ VO VIERE, SPOLOČNE ĎAKUJÚ A PROSIA O MILOSTI

 Pri príležitosti 160. výročia zjavení Panny Márie v Lurdoch sa 23. júna v Kostole Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, v Turzovke- -Živčákovej stretli členovia Rodiny Nepoškvrnenej. Na stretnutí sa zúčastnilo viac ako päťtisíc pútnikov z celého Slovenska a Česka. Na začiatku spoločného programu sa chorým i zdravým členom Rodiny Nepoškvrnenej prihovoril rektor pútnického kostola Ondrej Sabó MSSCC. Poukázal na Pannu Máriu ako na vzor nášho putovania. Spomenul aj svoju osobnú skúsenosť so sestrou Bernadetou Pánčiovou, zakladateľkou Rodiny Nepoškvrnenej. Slávnostnú svätú omšu celebroval Tomáš Galis, žilinský biskup, ktorému Konferencia biskupov Slovenska zverila Svetový apoštolát Fatimy. Otec biskup vo svojej homílii okrem iného pripomenul slová Svätého Otca Františka, ktoré povedal vo Fatime: „Máme Matku! Máme Mamu!“ Tiež zdôraznil, že práve sestra Bernadeta Pánčiová mnohých chorých naučila obetovať svoju chorobu, ponúknuť Bohu seba a stať sa darom pre všetkých. Aj preto veľa chorých našlo v Rodine Nepoškvrnenej útočisko a zmysel života. Pri svätej omši sme prosili, aby Pán na príhovor našej nebeskej Matky vypočul nielen pútnikov, ale aj tých, ktorí sa s nimi duchovne spájali. Účastníci stretnutia sa opätovne zasvätili Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Po obedňajšej prestávke program pokračoval prednáškou na tému Novéna k Panne Márii Pompejskej. Nasledovala modlitba ruženca svetla a krátka adorácia Oltárnej sviatosti. Spoločné stretnutie ukončilo sviatostné požehnanie. Nech Pán prijme obety spojené s putovaním, nech vypočuje prosby, ktoré sme mu predkladali prostredníctvom Panny Márie. 

ALŽBETA LUKASOVÁ SMVS
Snímka: Miloslav Nový
Páčilo sa :
0