10. júla 2018
Čítaní: 69
KN 28/2018 | Listáreň
V Košiciach otvorili výstavu v Kočovnej galérii
VERNISÁŽ KOČOVNEJ GALÉRIE V KOŠICIACH, KTORÁ SA USKUTOČNILA 22. JÚNA, SVOJOU PRÍTOMNOSŤOU POCTILI AJ KOŠICKÝ ARCIBISKUP BERNARD BOBER A KANCELÁR KOŠICKÉHO EPARCHIÁLNEHO ÚRADU MARKO ROZKOŠ

Komisia pre pastoráciu Rómov Košickej eparchie, Gréckokatolícka cirkev farnosť Nižná Rybnica a ZUŠ Sobrance zorganizovali so Slovenským technickým múzeom v Košiciach výstavu detských výtvarných prác Kočovná galéria. Výstava potrvá celý mesiac do 27. júla. Rómovia môžu v mnohom obohatiť spoločnosť. Aj z tohto dôvodu organizátori chceli očami rómskych detí a mládeže hľadať, nájsť a výtvarnou formou vyjadriť hodnoty ich histórie, kultúry a tradícií. Tak vznikla myšlienka projektu Kočovná galéria. „Cieľom je prezentovať pozitívne rómske vzory medzi samotnými Rómami a napomôcť tak k odbúraniu predsudkov medzi rómskou menšinou a majoritnou spoločnosťou,“ vysvetlil Peter Horváth, správca farnosti Nižná Rybnica a predseda Komisie pre pastoráciu Rómov Košickej eparchie. Výstava bude putovať po celom Slovensku a navštívi galérie, múzeá, školy, ako aj ďalšie kultúrne a spoločenské priestory. Aj preto sa v kontexte 20. výročia beatifikácie rómskeho mučeníka Zefirína Chimeneza Mallu Komisia pre pastoráciu Rómov Košickej eparchie rozhodla týmto spôsobom prispieť k integrácii Rómov na Slovensku. Prostredníctvom hlbšieho poznávania vlastnej kultúry, tradícií a tiež osobných kvalít, ako aj vzájomným obohatením. Projekt bol financovaný nadáciou Renovabis v rámci programu Romarenovabis. Na snímke zľava: Peter Horváth, koordinátorka KBS pre napomáhanie pastorácie Rómov Renáta Ocilková a arcibiskup Bernard Bober. 

JAROSLAV GIROVSKÝ, SNÍMKA: ARCHÍV RENÁTY OCILKOVEJ
Páčilo sa :
0