10. júla 2018
Čítaní: 41
KN 28/2018 | Listáreň
Veriaci z Nitry slávili výročie farnosti

Pri príležitosti 20. výročia založenia farnosti sa od 25. júna do 1. júla v Kostole svätého Martina v Nitre-Chrenovej konala duchovná obnova. V priebehu celého týždňa sa farníkom každý deň vo večernej svätej omši prihovoril jeden z piatich správcov farnosti, ktorí tam v minulosti pôsobili. Duchovná obnova bola zavŕšená slávnostnou nedeľnou svätou omšou, ktorú celebroval generálny vikár Nitrianskej diecézy Peter Brodek (na snímke) a počas ktorej boli do oltára vložené relikvie svätého Martina z Tours, svätého Františka z Assisi a svätého Dominika Guzmána. Tieto dostala farnosť do daru od rehole dominikánov z Ríma. Je vidieť, že farská pastorácia priniesla pre túto časť Nitry svoje ovocie. 

MÁRIA ŠTEFANKOVÁ
SNÍMKA: ZUZANA VÍCENOVÁ
Páčilo sa :
0