20. júla 2017
Čítaní: 91
KN 29/2017 | Komentár
Voda

 Aké jednoduché, samozrejmé slovo. V prázdninovom a dovolenkovom období sme častejšie pri vode, či priamo v nej. To nás privádza k myšlienke, odkiaľ sa všetka tá voda v jazerách a moriach vzala. Berieme ju ako samozrejmosť vo svojom živote. Ale nie je to samozrejmé, že voda na našej planéte je v takom množstve a v tekutom skupenstve.

Molekulu vody tvoria tri atómy, jeden vodíkový a dva kyslíkové. Vo vesmíre je toho vodíka dosť, vznikol na začiatku vesmíru. Kyslík vzniká vo hviezdach, preto bol dodaný o niečo neskôr do vesmírnych molekulárnych mračien a je ho menej v porovnaní s vodíkom. Napriek tomu je voda pomerne bežná, najčastejšie v podobe ľadu. Astrofyzikálne modely, ktoré opisujú vznik planét z hustých medzihviezdnych mračien, vedia predpovedať obsah vody podľa toho, v akej vzdialenosti planéta od svojho slnka vzniká. Podľa týchto modelov by Zem nemala mať až také veľké množstvo vody ako má. Časť vody sem mohla prísť pri dopade komét a asteroidov, ale to celý príbeh vody na Zemi nevysvetľuje. Tekutá voda vyžaduje isté teplotné a tlakové podmienky v atmosfére. A dlhodobo zabezpečiť tieto klimatické podmienky je viac ako nesamozrejmé. Niekto by povedal až zázračné.

Vieme, že všetko živé potrebuje vodu vrátane nás samých. Voda je v nás, okolo nás. Vo vode sme ponorení už v tele našej matky a počas celého života väčšinu objemu našich tiel tvorí práve voda. Vo vode sa doslova hýbeme a sme.

Voda nás sprevádza podobne ako Duch Svätý. Je v nás a my v ňom, sme v ňom ponorení. Spomeňme si na to, keď budeme vodu piť alebo v nej plávať.                 

Juraj Tóth
Páčilo sa :
0