18. januára 2017
Čítaní: 45
KN 3/2017 | Vatikán
Jediný Spasiteľ

Pápež František pri modlitbe Anjel Pána 15. januára hovoril o Jánovom poznaní, že Ježiš je Mesiáš.
„Stredobodom dnešného evanjelia (porov. Jn 1, 29 – 34) sú tieto slová Jána Krstiteľa: ,Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta!‘ (v. 29). Predstavme si túto scénu. Sme na brehu rieky Jordán. Ján krstí. Je tam veľa ľudí, mužov a žien rôzneho veku, ktorí prišli k rieke, aby prijali krst z rúk muža, ktorý mnohým pripomínal veľkého proroka Eliáša.
Ján hlása, že nebeské kráľovstvo je blízko, že Mesiáš sa má čochvíľa zjaviť, a preto sa treba pripraviť, obrátiť sa a konať podľa spravodlivosti. A Ján začal vysluhovať krst v Jordáne, aby dal ľudu konkrétny prostriedok pokánia. Ján vie, že Mesiáš, Pánov zasvätený je už blízko a že znamením na jeho rozpo­znanie bude to, že na neho zostúpi Duch Svätý.
A hľa, ten okamih práve nastal: Ježiš prichádza na breh rieky doprostred ľudu, hriešnikov – ako sme my všetci. Je to jeho prvé verejné vystúpenie, prvá vec, ktorú vykonal potom, keď ako tridsať­ročný opustil dom v Nazarete: zostupuje do Judey, ide k Jordánu a necháva sa pokrstiť Jánom. To, čo sa udeje ďalej, už vieme, slávili sme to minulú nedeľu: na Ježiša zostupuje Duch Svätý vo forme holubice a Otcov hlas ho vyhlasuje za milovaného Syna. Toto je to znamenie, ktoré Ján očakával. On je to! Ježiš je Mesiáš.
Nie je to akási anekdota. Je to rozhodujúca dejinná udalosť. Uvedená scéna je rozhodujúca pre našu vieru a rovnako aj pre misiu Cirkvi. Cirkev je v každom čase povolaná, aby robila to, čo konal Ján Krstiteľ – aby ukazovala Ježiša ľuďom so slovami: ,Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta!‘ On je jediný Spasiteľ. On a nie niekto iný, nejaký mocnár, ktorý by mal prísť. Nie. Je to on.“

–VRSK–
Páčilo sa :
0