17. januára 2018
Čítaní: 123
KN 3/2018 | Kultúra
Tešiteľ sveta je tu, spieval zbor Adoremus za sprievodu Warchalovcov
Tradičný vianočný koncert speváckeho zboru Adoremus a členov súboru Warchalovci priniesol vo Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave mystérium Vianoc.

 Počas Vianoc hľadáme zblíže nie s Bohom, rovnako však aj zblíženie so svojou rodinoua s priateľmi. Stretávanie sa mimo vyznačených trás a adries môže obohatiť a upevniť naše vzťahy. Avšak vianočné sviatky so sebou prinášajú aj nepokoj, ruch a stres. Postupné stíšenie a odovzdávanie sa tajomstvu zrodenia Krista prišlo pre mnohých až so začiatkom tradičného vianočného koncertu speváckeho zboru Adoremus a členov Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala. Koncert otvorila kolekcia slovenských vianočných kolied zostavená z modlitebnej knižky Nábožný kresťan, spevníka Cantus catholici a kancionálov Andreja Ozymu a Štefana Janovcsika, Štefana Horvátha. Dojemná bola najmä interpretácia piesne Keď Mária plačúcemu (JKS 57), ktorú by sme pokojne mohli venovať všetkým mamám na svete trpiacim za svojich synov. Veľkou udalosťou bolo uvedenie obľúbenej Vianočnej omše „Radostná zvesť“, z ktorej odznel výber skladieb za prítomnosti samotného autora, skladateľa Jozefa Halma, ktorý pri tejto príležitosti pricestoval z Mníchova, kde žije od roku 1969. Halmo preniesol do svojho diela citáciu z rôznych vianočných pastorel, ľudový naturel a spevavosť na texty saleziánskeho kňaza Antona Hlinku. Nie je taká avantgardná ako napríklad Honeggerova A Christmas Cantata, ale svojím moderným charakterom obstojí v záplave podobných skladateľských ambícií predostrieť tajomstvo, ktoré činia Vianoce takým mystickým zážitkom. V spojení Warchalovcov a Adoremusu išlo o skutočný pôžitok, ktorý sa nedá predostrieť ani z nahrávky či zo záznamu, hoci obe sú k dispozícii, či už v podobe albumu Radostná zvesť, alebo televízneho vysielanie uskutočneného deň pred koncertom. Inštrumentálne vybočenie koncertu zaviedlo publikum do obdobia baroka, keď bol vianočný repertoár módnou záležitosťou. Concerto grosso Op. 8. no. 6, známe aj ako Christmas Concerto, od Giuseppe Torelliho predviedli Warchalovci v spleti tmavých farieb a širokého dynamického oblúka. Búrka emócií vyjadrovala kontrastné myšlienky – nádej aj smrť, hlad po živote i túžbu po spasení v žánri concerto grosso, do ktorého tento taliansky skladateľ významne zasiahol svojou tvorbou. Pastorálnu omšu z významnej národnej zbierky Prostonárodné vianočné piesne rímskokatolíckeho kňaza, bádateľa a organizátora vedeckého života na Slovensku Andreja Kmeťa tu predstavil zbormajster Dušan Bill v nových aranžmánoch, pričom zachoval ich jednoduchosť tvoriacu z nich krásnu poetiku. Zároveň pri tejto interpretácii asi najviac vynikla akustika Veľkého evanjelického kostola umocnená zdvojením zboru kvartetom spevákov umiestnených aj na chóre chrámu. Zaželaním všetkého dobrého v takmer novoročnej skladbe Daj, Boh, šťastia tejto zemi a v záverečnej kolede Tichá noc, svätá noc odišiel aspoň na chvíľku všetok bôľ sveta.

DANIEL HEVIER ML.
SNÍMKY: BARBORA RAJNICOVÁ
Páčilo sa :
0