24. júla 2018
Čítaní: 422
KN 30/2018 | Téma
Na námestiach bolo veselo, aj keď vážne
V sobotu 14. júla boli v Bratislave dve zhromaždenia spojené s pochodmi: o 13.00 sa začal na Hviezdoslavovom námestí Dúhový pride zameraný na podporu sexuálnych menšín, na Hodžovom námestí pred Prezidentským palácom o 14.30 otvorili podujatie Hrdí na rodinu, ktoré vychádza z tradičného kresťanského zázemia. Rozhodol som sa pozrieť na obe akcie, lebo tiež odrážajú život dnešnej spoločnosti. V čom teda žijeme?

Ako som sa blížil k Hviezdoslavovmu námestiu, zväčšoval sa počet policajtov. Námestie bolo naozaj strážené zo všetkých strán. Po vstupnej kontrole som sa dostal na dejisko 8. ročníka pochodu LGBTI komunít za práva homosexuálnych párov.

V rozhodnutiach sme slobodní
Sexuálne menšiny majú problém s uznaním väčšinou, tak to aspoň zaznievalo z pódia. V zhromaždení a ďalej od pódia to však vyzeralo viac bezproblémovo, vládla uvoľnená atmosféra, mladí ľudia a zväčša tínedžeri sa prišli ukázať v dúhových ponožkách, pomaľovať dúhou, pofotiť selfíčka, zatancovať si a vyblázniť sa na veľkej žúrke.

Skutočne som ani chvíľu nemal potrebu niekoho hodnotiť, neubránil som sa však dojmu, že mnohí prišli preto, že jednoducho môžu svojou prítomnosťou manifestovať rebelujúci postoj, ktorý je proti väčšine bez toho, že by o tom boli hlbšie či trvalejšie presvedčení. Niekto potrebuje provokovať, skúšať, iní sa možno hľadajú, niekto sa chce len pochváliť statusom na sociálnych sieťach a niekto len prišiel s partiou zábavne stráviť trochu spoločného času.

Okrem komických situácií s tými mladšími boli v zhromaždení homosexuálne páry. To, že k sebe patria, nepotrebovali okázalo dokazovať. Ako kresťan som ich vnímal rovnako ako iných; sú to ľudia, ktorí žijú svoje rozhodnutie. Slobodu rozhodnutia máme garantovanú od Boha, rovnako máme garantované aj zhodnotenie našich rozhodnutí, keď raz pred Bohom budeme stáť.

Pápež František sa vyjadril: „Ak má homosexuál dobrú vôľu a hľadá Boha, nie som ten, ktorý ho môže súdiť...“ Podotkol tiež, že Boh vníma každého človeka s láskou.

Z viacerých pódiových prejavov spomeniem ombudsmanku Máriu Patakyovú, ktorá kritizovala, že situácia s uznaním práv a zrovnoprávnením homosexuálnych párov sa od minulého ročníka pochodu nijako nezmenila.

Treba dodať, že o homosexuálnych partnerstvách bude rokovať na septembrovej schôdzi parlament. V našej ústave v článku 41 stojí: „Manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom a ženou.“ Manželstvo teda máme takto zakotvené v základnom zákone, iný druh zväzku na tejto úrovni neexistuje, čo je zásadným vyjadrením postoja nášho štátu.

Mama a tato navždy
Aby som stihol 7. ročník podujatia Hrdí na rodinu, odchádzal som z Hviezdoslavovho námestia niekoľko minút po 14.00. Pred Prezidentským palácom dominovala červená farba: tričká s heslom Mama a tato navždy – červené balóniky...

Ako povedal organizátor Anton Chromík, červená farba symbolizuje lásku, a láska otca a mamy je nenahraditeľná. Popri námestí som videl tri policajné autá, žiadna špeciálna ochrana... Hneď na prvý pohľad bolo jasné, že sú tu rodiny, generačné zloženie bolo vyvážené, od detí až po starších, zhromaždenie pôsobilo jednotne a táto kompaktnosť ma oslovila, lebo bola vyjadrením hlbších vnútorných spojív medzi týmito ľuďmi.

Organizátori dbali na to, aby mal pochod pokojný, apolitický charakter zameraný na uctenie si hodnoty fungujúcich rodín. Naproti tomu Dúhový pride vyznel smerom k politickému dianiu angažovane. Okolo Dúhového pridu je vždy viac ruchu, má spravidla viac mediálneho priestoru a väčšiu odozvu, na to kriticky upozornil aj ďalší z organizátorov Marek Nikolov.

To, čo je dnes známe a zažité, ako manželstvo či rodina, nevyznieva pre médiá dostatočne kontroverzne, a teda zaujímavo, preto to „opticky“ v médiách často vyzerá tak, že klasická rodina sa vytráca. Skutočnosť však taká očividne nie je, rodina je stáročiami overené spoločenstvo, dokáže byť flexibilná v rôznej dobe, prežiť a napredovať, je v istom zmysle nadčasová, pretože deti sú to, čím sa z minulosti a prítomnosti rodí budúcnosť.

Pri uvažovaní nad problémom zrovnoprávnenia homosexuálnych párov si ale netreba zakrývať oči ani pred rozvodovosťou, rozpadom rodín a zranenými vzťahmi. No tiež treba zohľadniť voľnosť, nestálosť, striedanie partnerov v homosexuálnej komunite – Dúhový pride ponúkal bezplatné testovanie na HIV, žltačku či syfilis... Na žiadnej strane nie je nik, kto by si mohol dovoliť odsudzujúco hodiť kameňom. Pápež má naozaj pravdu, nemožno súdiť.

Podujatia nepriniesli nič nové, znamenali potvrdenie daných pozícií, zároveň však musím vyzdvihnúť, že celkovo neprišlo najmä pri pochodoch k žiadnemu incidentu, čo môže byť oproti niektorým prípadom z predchádzajúceho obdobia znakom ako-tak sa prebúdzajúcej tolerancie. Niekto si povie, že to bolo kvôli stovkám policajtov, skúsenosť však učí, že ak niekto chce, cestu si nájde, preto si to nemyslím!

Aj keď sa podujatia konali v jeden deň a mnohí rodinnú akciu považujú za protiakciu voči Dúhovému pridu, uvedomil som si, že z nadhľadu konfrontačné vyznenie podujatí nemusí byť to, čo ich definitívne charakterizuje, koniec koncov udržiavaním konfliktu najviac profituje tretia strana, a tou sú radikáli akéhokoľvek razenia! Tento rok sa k slovu nedostali. Môže to teda rovnako znamenať, že sa mení atmosféra, a to je dobre, lebo napriek rozdielnym životným postojom a názorom tvoríme jednu spoločnosť.

Radoslav Matejov
Páčilo sa :
1