3. augusta 2016
Čítaní: 75
Anketa

Čo bolo podľa vás najlepším momentom Svetových dní mládeže?

Andrea (18), Kanada
Najlepšou vecou na Svetových dňoch mládeže je to, koľko ľudí z mnohých krajín prišlo spoločne na jedno miesto. Všetci sú milí a pozitívni. Každý rešpektuje druhých z iných krajín, a tak by to malo byť stále a všade. Mys­lím, že spoločnosť sa môže učiť z toho, ako sa tu mladí k sebe správajú a takéto vzťahy by sa mali rozšíriť po celom svete. 

Abeo (25), Nigéria
Obohacujúcim pre mňa bolo vidieť Svätého Otca a počúvať jeho myšlienky, ktorými vedel „zaťať do živého“. Upozornil na problémy, s ktorými mladí bojujú, no zároveň ich povzbudil a usmernil, ako sa cez ne preniesť prostredníctvom nasledovania Krista.

Carolina (15), Portugalsko
Som skautka z európskej federácie skautov a najkrajším momentom Svetových dní mládeže pre mňa osobne bolo to, koľko ľudí prišlo na jedno miesto osláviť sviatok mladých. Vidím v tom veľké dielo Ježiša Krista.

Ernel (22), Filipíny
Svetové dni mládeže ukázali, že téma Božieho milosrdenstva je aktuálna i – a najmä – v dnešnej dobe. Mladí boli pozvaní, aby sa stali rozsievačmi milosrdenstva pre nové ľudstvo, čo je, myslím si, jeden z najpodstatnejších odkazov stretnutia v Krakove.
 

–JL–
Páčilo sa :
0