3. augusta 2016
Čítaní: 107
Skawina privítala slovenských pútnikov na SDM

Slovenská výprava na SDM sa sústredila v meste Skawina, ktoré je od Krakova vzdialené 20 kilomet­rov. Vyše štyritisíc mladých Slovákov sa každý deň zišlo v mestskom parku, kde bol pre nich pripravený duchovný program vo forme svedectiev, katechéz a spoločných svätých omší.

 

Vrúcne privítanie
Slovákov, ktorí prišli na hlavný program SDM, v pondelok po dlhej ceste privítal dážď. Ani ten však nenaru­šil atmosféru prijatia, ktorú vytvorili domáci Skawinčania. Tí vo svojich príbytkoch prichýlili viacerých slovenských pútnikov a počas celého pro­­gramu sa o nich s láskou starali.
I pre domácich bol určený otvárací ceremoniál slovenského programu, ktorý sa konal na pódiu v mestskom parku. V rámci ceremoniálu vystúpili viacerí slovenskí hudobní a taneční umelci. Zaujímavým momentom bolo pozvanie všetkých zasvätených osôb na pódium, medzi nimi i prítomných biskupov, ktorí do Skawiny pricestovali s mladými. Otvárací ceremoniál zavŕšila svätá omša.

 

Púť do Lagiewnikov
Slovenský program pokračoval púťou do Svätyne Božieho milosrdenstva v Lagiewnikách. V jednom z najnavštevovanejších pútnických miest sa Slováci pomodlili korunku Božieho milosrdenstva. Na znak svojej prítomnosti rozprestreli z terasy svätyne veľkú slovenskú vlajku. Púť pokračovala putovaním do neďalekej novovybudovanej Svätyne Jána Pavla II. a vyvrcholila účasťou na otváracej svätej omši SDM.

 

Katechézy biskupov
V rámci slovenského programu boli pripravené aj tri katechézy, ktoré predniesli biskupi: Tomáš Galis, Peter Rusnák a Jozef Haľko. Mladí ocenili, že sa im biskupi snažili priblížiť svojím prejavom a vysvetliť im, čo znamená milosrdenstvo a ako ním žiť.                     

Ján Lauko, Skawina
Páčilo sa :
1