23. augusta 2017
Čítaní: 146
KN 32/2017 | Vatikán
Naša modlitba potrebuje odvahu

 Pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána 20. augusta na Námestí sv. Petra Svätý Otec František poukázal na silu vytrvalej modlitby s dôverou, akú opisuje Evanjelium sv. Matúša v udalosti Ježišovho stretnutia s Kanaánčankou odvážne prosiacou o uzdravenie dcéry. „Na prvý pohľad sa nezdá, že by Pán načúval ženinmu volaniu preniknutému bolesťou, a to až tak, že to podnietilo zásah učeníkov, ktorí sa za ženu prihovárajú. Ježišov zdanlivý odstup však túto matku neodradí; tá vo svojej naliehavej prosbe pokračuje ďalej. Vnútornú silu, ktorá tejto žene pomáha prekonať každú prekážku, treba hľadať v jej materinskej láske a v dôvere, že Ježiš môže jej žiadosť vypočuť. Toto ma privádza k myšlienke na silu, akú majú ženy. Svojou pevnosťou dokážu veľké veci. Môžeme povedať, že je to láska, ktorá pohýna vieru, a viera sa zasa zo svojej strany stáva odmenou lásky. A vytrvalá viera v Ježiša žene umožňuje nenechať sa odradiť ani napriek jeho prvotnému odmietnutiu. Nakoniec, zoči-voči toľkej vytrvalosti, Ježiš zostáva udivený, až užasnutý nad vierou tejto pohanskej ženy. Vyhovie jej teda. Táto pokorná žena je Ježišom označená za príklad neotrasiteľnej viery. Jej vytrvalé dovolávanie sa Kristovho zásahu je pre nás povzbudením nedať sa odradiť; nestrácať nádej, keď v živote zažívame ťažké skúšky.
Pán sa od nás neodvráti bokom, keď niečo potrebujeme, a ak sa niekedy zdá nevnímavým na prosby o pomoc, je to na vyskúšanie a posilnenie našej viery. Musíme naďalej volať tak, ako táto žena: Pane, pomôž mi! Takto, s vytrvalosťou a odvahou. V našej modlitbe potrebujeme takúto odvahu.“

-VRSK-
Páčilo sa :
0