9. augusta 2018
Čítaní: 376
KN 32/2018 | Z domova
Tohtoročný sviatok Porciunkuly v Bratislave priniesol zaujímavú obmenu. Hlavným kazateľom počas troch slávnostných dní vo františkánskom kostole bol Pavol Hudák, rektor Domčeka – Pastoračného centra Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom, ktorý slávnosť prepojil s blížiacim sa blahorečením mučeníčky čistoty.

Bratislavskí veriaci sa od 31. júla do 2. augusta mohli zúčastniť na bohatom programe vo františkánskom Kostole Zvestovania Pána a načerpať tak „pramene Božích milostí“. Už prvý večer po vešperách a moderovanej adorácii nasledovala svätá omša, ktorej kazateľom bol Pavol Hudák pôsobiaci vo Vysokej nad Uhom, rodisku Anny Kolesárovej. V slávnostnej homílii vyzdvihol krásu a odvahu mladosti. Pritom prepojil Porciunkulu aj blahorečenie, keď uviedol postreh, že Panna Mária aj Anna Kolesárová boli mladé ženy, ktoré v šestnástich rokoch spravili naoko bláznivé rozhodnutia. Prvá súhlasila, že sa stane matkou Spasiteľa, druhá si vybrala radšej smrť ako hriech. Po svätej omši nasledoval štvorminútový klip o Anninom živote a o mladých, ktorí dnes prichádzajú na jej počesť do Domčeka. Ďalší deň mali veriaci celé dopoludnie možnosť svätej spovede i rozhovoru s Pavlom Hudákom, po večernej svätej omši nasledoval koncert. Slávnostné trojdnie sa uzavrelo 2. augusta. Už ráno o 9.00 sa mohli veriaci zúčastniť na prvej svätej omši, po ktorej prišla na rad eucharistická adorácia, neskôr modlitba františkánskeho ruženca, liturgia hodín s bratmi františkánmi, cez deň nasledovala svätá omša za účasti nepočujúcich, svätá omša v maďarskom jazyku a podvečer aj modlitba posvätného ruženca. Sviatok Porciunkuly vyvrcholil slávnostnou svätou omšou, ktorej kazateľom bol opäť Pavol Hudák. V homílii priblížil hodnotu rodiny a to, aké dôležité je žiť svoju ženskosť či mužskosť. Veriacim tiež vysvetlil, že materstvo či otcovstvo môžeme, ba musíme žiť aj duchovne a máme ho venovať všetkým ľuďom okolo nás. Iba tak sa z nás môže stať jedna veľká rodina. Počas sviatočných dní mnohí veriaci ocenili aj možnosť občerstviť sa v kaviarni pod lipou a atmosféru prijatia v priestoroch záhrady františkánskeho kláštora. 

MÁRIA BILÁ
Snímka: Erika Litváková
Páčilo sa :
2