24. augusta 2015
Čítaní: 332
KN 34/2015 | Reportáž
Kostol v Ponikách skrýva vzácne poklady
Kostol sv. Františka Assiského v Ponikách s freskami z prelomu 14. a 15. storočia moŽno povaŽovať za jeden z najvzácnejších chrámov na Slovensku

Neďaleko Banskej Bystrice sa nachádza pre našinca neobjavený historický klenot. Po niekoľkokilometrovej ceste lesnými serpentínami návštevník objavuje malebnú obec Poniky, ktorá leží na predhorí Poľany.
Poniky sú mnohým známe najmä z básne Sama Chalupku o Turčínovi Poničanovi. Okrem neslávnych tureckých vpádov však Poniky historicky vynikajú aj vďaka vzácnemu kostolu, ktorý tam stojí už od prvej polovice 14. storočia. Jeho vzácnosť znásobujú zachovalé stredoveké fresky, ktoré boli dlhé roky skryté pred zrakom návštevníkov.

 

Fresky z býčej krvi
Verili by ste, že tie obrazy sú namaľované býčou krvou? Touto otázkou otvoril exkurziu vo vzácnom kostole brat Juraj, ktorý je jedným z piatich kapucínov pôsobiacich v Ponikách. Býčia krv sa využívala vraj preto, lebo je to dob­rý konzervačný prostriedok. Prvé fresky pochádzajú z konca 14. storočia. Najstaršia je nástenná maľ­ba z roku 1378, ktorá zobrazuje sv. Juraja, ako zabíja draka a oslobodzuje princeznú. Ďalšie maľby sa datujú do rokov 1410 až 1414. O ich autorstve sa však príliš nevie.
Samotný kostol bol postavený pravdepodobne v roku 1323. Povolenie na jeho stavbu vydal v roku 1310 ostrihomský arcibiskup Tomáš Bakócz. Kostol bol pôvodne zasvätený sv. Jánovi Evanjelistovi. Kedy nadobudol patrocínium sv. Františka Assiského sa nedá s určitosťou dokázať, pretože o zmene patrocínia neexistujú žiadne písomné pramene. Faktom však je, že už v roku 1325 sa v chráme konala kapitula ľupčianskych františkánov. Na freskách kostola sú zároveň výrazne badateľné františkánske motívy.

 

Skryté poklady
Po nájazde Turkov v roku 1663 vyhoreli Poniky i kostol. Sakrálne maľ­by sa však zachovali. V tomto období kostol striedavo spravovali evanjelici a katolíci. V roku 1709 ho definitívne získala Katolícka cirkev. Kostol musel byť prestavaný, keďže bol upravený podľa evanjelickej tradície. Interiér dostal barokový šat, ktorý však prekryl aj vzácne fresky.
Na to, že pod barokovým obložením kostola sa skrývajú jedinečné fresky, sa prišlo v roku 1971. V chráme začalo zatekať a voda odkryla niek­toré maľby. Vtedajší farár Stanislav Majer požiadal reštaurátorov, aby tieto obrazy úplne odkryli.
Reštaurovanie nakoniec trvalo až dvadsať rokov. Boli odhalené a obnovené fresky, odstránil sa barokový vzhľad kostola a došlo k jeho celkovej regotizácii. Zistilo sa, že pod odkrytými maľbami sa nachádzajú ešte staršie fresky. Zlý stav však už neumožňoval ich zreštaurovanie. Tieto maľby by mali byť staršie približne o 35 rokov oproti tým, ktoré návštevníci môžu obdivovať dnes.

 

Biblické výjavy i svätí
Stredoveký chrám skrýva desiatky vzácnych malieb. Tie sú vytvorené technikou fresco-secco (tempera) s predpokladaným vplyvom českej knižnej a tabuľovej maľby. Veľká časť fresiek sú výjavy zo Svätého písma. Nájde sa však aj množstvo obrazov svätých. Okrem iných sú na stenách kostola vyobrazení sv. Hie­ronym, sv. Augustín, sv. Gregor Veľ­ký, sv. Ambróz z Milána či štyria evanjelisti. Kostol navštevuje veľa maďarských veriacich. V chráme sú totiž aj fresky dvoch uhorských kráľov, sv. Štefana a sv. Ladislava.

 

Známy na celom svete
Dnes je vzácny chrám farským kos­tolom. Slúžia sa v ňom sväté omše a pravidelne si ho mladomanželia vyberajú za miesto sobáša. O jeho vzácnosti však častejšie vedia skôr zahraniční turisti. Brat Juraj, ktorý po kostole sprevádza niekoľkokrát denne, hovorí, že návštevníci prichádzajú z celého sveta. Výnimkou nie sú ani turisti z Japonska, Nového Zélandu či afrických krajín. V roku 2000 kostol v Ponikách dokonca navštívil aj syn britskej kráľovnej Alžbety II., princ Charles.
Pre domácich turistov bol kostol donedávna neznámy. Podľa brata Juraja si však v posledných rokoch nachádza cestu do tohto vzácneho chrámu čoraz viac našincov. Ak by ste mali záujem prezrieť si ponický kostol, bratia kapucíni vám ho radi sprístupnia a priblížia jeho skryté poklady.
 

Ján Lauko
Páčilo sa :
2