21. augusta 2018
Čítaní: 90
KN 34/2018 | Téma
Pokyny pre účastníkov slávnosti blahorečenia
Ak sa 1. septembra plánujete zúčastniť na slávnosti blahorečenia Anny Kolesárovej, prečítajte si niekoľko pokynov od organizátorov podujatia. Pripomeňme, že beatifikačná svätá omša bude na štadióne TJ Lokomotíva na Čermeľskej ceste 1 v Košiciach.

Otvorenie brán štadióna
Vstup na štadión je bezplatný a voľný. Brány štadióna Lokomotíva v Košiciach sa 1. septembra otvoria už o 6.00. Program sa začne o 7.00 a svätá omša o 10.00. Na slávnosť môže prísť každý, aj ten kto sa neregistroval. Odporúčame prísť do Košíc v predstihu, počítajte aj s presunom zo záchytného parkoviska.

Parkovanie
Pripravené sú záchytné parkoviská pri obchodných centrách Hypermarket TESCO a OBI (zo smeru od Prešova) a pri OC OPTIMA (pre prichádzajúcich od Rožňavy). 

Kyvadlová doprava bude premávať nepretržite v čase od 6.00 počas celého dňa zo záchytných parkovísk a taktiež aj zo železničnej stanice priamo ku štadiónu TJ Lokomotíva Košice. Táto kyvadlová doprava (od Hypermarketu TESCO autobusy, od OC OPTIMA a zo Staničného námestia električky) je na to špeciálne určená, bude riadne označená a bezplatná. Po skončení slávnosti bude fungovať kyvadlová doprava opačným smerom, na záchytné parkoviská a železničnú stanicu podľa potreby až do 17.00.

Nesnažte sa, prosíme, dostať autom do tesnej blízkosti štadióna, viaceré komunikácie budú uzatvorené, prípadne s obmedzenou premávkou i parkovaním. Využite záchytné parkoviská.

Informácie o parkovaní bude možné počúvať cez Rádio Lumen na frekvencii 94,4 MHz, ktoré bude pravidelne informovať o napĺňaní záchytných parkovísk pre autobusy aj autá.

Vstup na štadión
Vstup do areálu štadióna pre kňazov, pozvaných hostí a imobilných bude z Kavečianskej cesty. Vstup pre všetkých ostatných účastníkov bude z Čermeľskej cesty. Pre pre nepočujúcich bude v areáli štadióna vyhradená osobitná zóna v sektore B3.

Vzhľadom na kapacitu štadióna lístky na sedenie boli rozdelené podľa kľúča rovnomerným dielom. Budú určené pre starých a chorých, ostatní nech zaujmú miesto na zelenej ploche, ktorá bude rozdelená na štyri sektory. Zapĺňanie budú usmerňovať dobrovoľníci.

Na štadióne budú dve veľkoplošné obrazovky. Jedna sa bude nachádzať aj na vedlajšej ploche štadióna. Odporúčame doniesť si skladacie stoličky, prípadne karimatky alebo podsedák na sedenie, pršiplášť, šiltovku, fľašu vody, pravidelne užívané lieky a osobné doklady.

Rozdávanie svätého prijímania
Rozdávanie svätého prijímania bude v každom sektore. Rozdávajúci budú označení červenobielym dáždnikom. Pre bezlepkové hostie budú rozdávajúci osobitne označení modrobielym dáždnikom. 
 
Uctenie si relikvie
Po skončení svätej omše bude možnosť uctiť si relikviu novej blahoslavenej Anny Kolesárovej. Relikviár s jej pozostatkami bude slávnostne prenesený na vedľajšiu plochu štadióna.

Upozornenia
Celý areál bude monitorovaný bezpečnostným kamerovým systémom. Do priestorov štadióna je zakázané vnášať akékoľvek nebezpečné predmety, ktoré by mohli byť považované za zbrane. Za takýto predmet sa považuje aj dáždnik. Je zakázaný vstup so psom.

V celom areáli je prísny zákaz fajčenia, požívania alkoholických nápojov a omamných látok. Osobám pod vplyvom alkoholu a omamných látok nebude možný vstup do areálu štadióna. Taktiež je zakázané vnášať akékoľvek vlajky, transparenty, reklamné predmety a letáky, propagujúce akúkoľvek politickú stranu, hnutie, značku, projekt alebo podujatie.

V priestoroch štadióna je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu organizátora vykonávať akúkoľvek propagačnú alebo petičnú činnosť a akýkoľvek predaj alebo rozdávanie predmetov. V prípade porušenia ktoréhokoľvek z vyššie uvedených zákazov môže byť návštevník vyvedený z miesta konania podujatia.

Organizátor nenesie zodpovednosť za osobné škody, stratu a zranenia vzniknuté na podujatí, ak boli spôsobené nedbalosťou návštevníka alebo nepredvídateľným správaním iných návštevníkov a tretích osôb.

Účastník slávnosti blahorečenia berie na vedomie, že celá slávnosť bude naživo vysielaná vo viacerých médiách, budú zhotovované audiovizuálne záznamy a poskytuje svoj výslovný súhlas s tým, že fotografie, filmy alebo audio a videozáznamy s jeho osobou, ktoré sú zhotovené počas slávnosti alebo v súvislosti s ňou, môžu byť použité prostredníctvom akejkoľvek súčasnej alebo budúcej technickej metódy, a to bez peňažnej náhrady a časového obmedzenia. Dokumentovanie slávnosti a následné spracúvanie audiovizuálnych materiálov je oprávneným záujmom organizátora slávnosti blahorečenia.
Jaroslav Fabian
Páčilo sa :
0