2. septembra 2015
Čítaní: 63
KN 35/2015 | Z domova
Rozlúčili sme sa s biskupom Vladimírom Filom
Emeritný roŽňavský biskup Vladimír Filo zomrel po dlhej chorobe. Podľa jeho spolubratov v biskupskej sluŽbe bol príkladom uskutočňovania JeŽišovho evanjelia v Živote

Vo veku 75 rokov zomrel v nitrianskej nemocnici 18. augusta emeritný biskup Vladimír Filo. Iba v máji ho v úrade rožňavského biskupa nahradil Stanislav Stolárik. Vladimír Filo zomrel po dovŕšení 53. roku kňazstva a 25. roku biskupskej služby.
Biskup Stolárik sa so svojím predchodcom stretol pár hodín pred jeho smrťou. Osobne sa s ním rozlúčil pred úmrtím. „Pomodlili sme sa korunku Božieho milosrdenstva a potom ho o niekoľko hodín povolal Pán k sebe. Veríme, že ho povolal k sebe, do svojho domu, aby mu dal večnú odmenu,“ povedal rožňavský biskup. Ten 20. augusta slúžil v rožňavskej katedrále zádušnú svätú omšu za biskupa Fila.
V homílii biskup Stolárik vyzdvihol svedectvo viery svojho predchodcu, ktoré dokazoval predovšetkým pokorným a trpezlivým nesením kríža, najmä v čase zhoršujúceho sa zdravotného stavu. Zároveň poďakoval za dielo, ktoré vykonal pre dobro Cirkvi na Slovensku a zvlášť pre Rožňavskú diecézu.
S biskupom Filom sa veriaci rozlúčili na zádušnej svätej omši 24. augusta v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa. V homílii sa prihovoril bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. „Ďakujeme Bohu zato, že biskup Vladimír rástol ako človek vnímavý pre Boha, ktorému chcel slúžiť,“ uviedol arcibiskup. Pripomenul biskupské heslo Vladimíra Fila Mne žiť je Kristus. „Túžil naplniť toto heslo. Bol pre nás príkladom v tom, ako máme uskutočňovať Ježišovo evanjelium v našom živote,“ zdôraznil bratislavský arcibiskup. V mene pápeža Františka vyjadril v telegrame vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin sústrasť rodine biskupa Fila a Cirkvi na Slovensku.
Telesné pozostatky biskupa Vladimíra Fila uložili na cintoríne v jeho rodnej obci Gáň.            

 

 

Mons. Vladimír Filo
 

  • Narodil sa 15. januára 1940 v Gáni.
  • Za kňaza bol vysvätený 25. júla 1962.
  • Pápež Ján Pavol II. ho 17. marca 1990 vymenoval za titulárneho biskupa tukkského v Mauretánii a trnavského po-mocného biskupa.
  • Za diecézneho biskupa Rožňavskej diecézy bol vymeno-vaný 27. decembra 2008.
  • V úrade rožňavského biskupa Vladimír Filo zostal do 21. marca 2015, keď pápež František prijal jeho žiadosť o uvoľnenie na základe Kódexu kánonického práva. Do 16. mája viedol Rožňavskú diecézu ako apoštolský administrátor.


 

–JL–, –TK KBS–
–TK KBS–,
Páčilo sa :
0