7. septembra 2003
Čítaní: 62
KN 36/2003 | Rozhovor
PETRŽALKA SA PRIPRAVUJE

Zastihnúť v týchto dňoch člena Celoslovenskej komisie pre prípravu návštevy Svätého Otca zodpovedného za technickú prípravu návštevy v Bratislave-Petržalke nie je veru jednoduché. ANTON ŠAFÁRIK (na snímke) sa na tri mesiace vzdal práce vo svojej firme a naplno sa venuje koordinácii prípravných prác. Na to, aby pospájal jednotlivé nitky potrebné na hladký priebeh celého podujatia, pracuje 18 hodín denne. Napriek neúnavnej práci a tlakom z mnohých strán, mu však neuniká zmysel celého diela.

> Za čo všetko ako koordinátor technickej prípravy návštevy zodpovedáte?

Koordinujem práce spojené s výstavbou pódia a areálu pre pútnikov, ktoré v sebe zahŕňajú intenzívnu spoluprácu s mestom, štátnymi orgánmi a so všetkými zložkami podieľajúcimi sa na príprave návštevy.

> Financie — neustále sa spájajú s touto významnou udalosťou a v médiách sa o nich hovorí viac ako o samotnom význame návštevy. Z akých zdrojov je financovaná príprava návštevy pápeža?

Financie sú rozdelené. Časť hradí štát a časť arcibiskupský úrad. Na výstavbu oltára bolo pridelených štyri a pol milióna korún zo štátnych prostriedkov, ostatné musí byť hradené z iných zdrojov. Na prípravu areálu, ktorá zahŕňa aj zabezpečenie hasičov a zdravotníckej starostlivosti, boli pridelené prostriedky z Ministerstva zahraničných vecí. Avšak tieto financie neboli dostatočné, preto museli do svojich zdrojov načrieť aj bratislavské mestské časti, za čo im patrí veľká vďaka.

„O čo však väčší je boj proti pápežovi a proti prípravám na jeho návštevu, o to viac to cítime ako výzvu. Diabol je vždy tam, kde sa konajú veci dôležité pre nebo.”

> Ako hodnotíte spoluprácu s mestom?

Zúčastňujem sa na rokovaniach na magistráte a musím povedať, že rovnako primátor Bratislavy, ako aj jeho námestník, sa k príprave stavajú veľmi ústretovo a bez ich podpory by podujatie nebolo dobre zabezpečené. Som presvedčený, že ich podpora pramení z osobného vzťahu k Jánovi Pavlovi II. Rovnako chcem oceniť spoluprácu s mestskou časťou Petržalka, kde sa bude celá udalosť odohrávať.

> Čo je pri príprave najťažšie?

Ľahké nie je nič, ale najväčšie ťažkosti spôsobuje nedostatok času. Keď som nazrel do materiálov z predchádzajúcej návštevy pápeža roku 1995, zistil som, že už pol roka vopred fungovala prípravná komisia. Tentoraz bola návšteva vzhľadom na zdravotný stav Svätého Otca potvrdená len pred niekoľkými týždňami. Situáciu sťažuje aj miesto, na ktorom bude pápež slúžiť svätú omšu. Keďže bola vybraná lokalita na Pajštúnskej ulici, v tesnej blízkosti rozostavaného Kostola Svätej rodiny, musíme kompletne pripraviť celú plochu. Je to veľmi ťažké, lebo sa nachádzame na otvorenom stavenisku a jeho úprava si vyžaduje nemalé finančné prostriedky.

> Čo všetko je potrebné vybudovať v areáli na Pajštúnskej ulici?

V areáli bude stáť veľké pódium slúžiace ako oltár, pri ktorom bude koncelebrovať svätú omšu vyše sto biskupov a kňazov, preto rozmery tribúny musia byť dostatočne veľké a požiadavky sme dostali priamo z Vatikánu. Tribúna bude mať oceľovú konštrukciu kombinovanú s drevom a jej zadná stena bude pokrytá textilom. Je pripravená tak, aby vydržala extrémne podmienky — či už veľkú horúčavu alebo silný vietor a dážď. Tribúna musí spĺňať isté stavebné a bezpečnostné požiadavky. Ďalej treba dobudovať cestu medzi jednotlivými sektormi, kadiaľ bude prechádzať Svätý Otec na papamobile pomedzi veriacich, a popri nej vybudovať bočné zátarasy. Tribúna je zdvihnutá do štvormetrovej výšky, to znamená, že pápeža uvidia všetci, aj tí, ktorí budú vzdialení niekoľko desiatok alebo stoviek metrov. Detailné zábery budú môcť pútnici sledovať na dvoch veľkých obrazovkách umiestnených v areáli.

> Na čo všetko ešte musíte pamätať pri organizácii?

Musíme myslieť na štátnych a cirkevných predstaviteľov a vytvoriť pre nich primerané podmienky. V areáli musíme oddeliť sektory a do nich umiestniť ďalších hostí, medzi ktorými budú sestry z Kongregácie milosrdných sestier Svätého kríža a spolubratia biskupa Hopka.

> Ako na vás pôsobí spätná väzba, ktorú dennodenne dostávate z médií a ktorá je, žiaľ, prevažne negatívna?

S poľutovaním musím skonštatovať, že tento rok ako keby Slovensko nebolo tým, za čo je vo svete považované. Ako to odzrkadľujú médiá, stáva sa skeptickým, prinajmenšom jeho časť. Pevne verím, že ide o menšiu časť obyvateľov, ktorá si myslí, že peniaze vynaložené na túto návštevu by mohli byť použité inde. Som priamo pri zdroji všetkých informácií a veľmi ma mrzí, keď sledujem, ako niektoré médiá negatívne prezentujú návštevu pápeža. Novinári svojimi príspevkami odrádzajú čitateľov, poslucháčov či divákov. Ako keby sa zabudlo, že je to práve Slovensko, o ktorom Ján Pavol II. povedal, že má svoje osobitné miesto v Európe. Myslím si, že negatívny postoj časti verejnosti je na škodu celého Slovenska a jeho ďalšej budúcnosti. O čo väčší je však boj proti pápežovi a proti prípravám na jeho návštevu, o to viac to cítime ako výzvu. Diabol je vždy tam, kde sa konajú veci dôležité pre nebo. Keby sme mali hovoriť o všetkých problémoch a prekážkach, ktoré sa nám kladú, pochopili by sme, že je to zodpovednosť celého národa, aby sa dôstojne pripravil svojimi modlitbami a skutkami.

> Aká atmosféra vládne medzi tými, ktorí sa podieľajú priamo na príprave?

Je potešiteľné, že všetci tí, ktorí sa do prípravy zapojili, i keď niektorí z titulu svojej funkcie, robia oveľa viac ako by museli. Sú medzi nimi aj neveriaci alebo ľudia, ktorí mali najskôr skeptický postoj, ale keď sa lepšie oboznámili s celou situáciou a videli entuziazmus tých, ktorí to robia na základe osobného vzťahu k pápežovi, postupne svoj názor začali meniť a teraz sa tešia na Svätého Otca.

„Takáto púť si vyžaduje veľkú obetu a trpezlivosť, ale práve to náš národ potrebuje.”

> Príprava je spojená aj s niektorými nepríjemnými opatreniami...

Áno, niektorým z nich sa nevyhneme, je to najmä záležitosť obyvateľov žijúcich v bezprostrednej blízkosti areálu, ktorých musela navštíviť polícia. Sú to, žiaľ, nevyhnutné kroky vychádzajúce z toho, že vo svete je viac zla ako dobra. Týmto krokom napokon polícia chráni nielen pápeža, ale aj samotných obyvateľov. Nepredpokladáme síce teroristický útok, ale opatrenia musíme urobiť.

> Koľko pútnikov očakávate v Petržalke?

To je otázka, na ktorú nevie nikto odpovedať. Chceli by sme, aby prišlo veľa ľudí, lebo je to určité vyznanie, najmä v situácii, ktorá teraz u nás vládne. Keby na všetky miesta na Slovensku prišlo do milióna ľudí, znamenalo by to, že každá druhá rodina bola zainteresovaná na stretnutí so Svätým Otcom. Je to obrovská príležitosť znova vydať verejné svedectvo o tom, kam a komu patríme. S tým spájame aj svoju vlastnú obetu.

> Okrem samotného stretnutia s pápežom sa v Petržalke pripravuje aj sprievodný duchovný program.

Áno, preto by som chcel vyzvať pútnikov, aby svoju návštevu neobmedzili len na účasť na svätej omši, ale aby sa zúčastnili aj na programe, ktorý sa v areáli na Pajštúnskej ulici začne už v sobotu 13. septembra o 15. hodine svätou omšou za pútnikov. Po nej bude nasledovať ďalší duchovný program, ako ruženec, krížová cesta a sväté omše. Vyvrcholením bude polnočná svätá omša za Svätého Otca. Po nej bude nasledovať celonárodná nočná adorácia. Celý slovenský národ — predpokladáme, že prídu pútnici z celého Slovenska — bude v nej prosiť za našu krajinu. V tú noc bude už pápež v Bratislave a duchovne bude spojený s pútnikmi. Takáto púť si vyžaduje veľkú obetu a trpezlivosť, ale práve to náš národ potrebuje. Vyzývame najmä mladých ľudí, aby sa na adorácii zúčastnili.

„Je potešiteľné, že mnohí sa do prípravy zapojili, niektorí z kompetencie svojej funkcie robia oveľa viac ako by mali.”

> Ako bude postarané o pútnikov, ktorí prídu do Bratislavy? 

Čo sa týka dopravy, bude pre pútnikov zabezpečená kyvadlová autobusová doprava do Petržalky. Všetky vlaky vypravené do Bratislavy budú špeciálnou trasou dopravené do železničnej stanice v Petržalke v blízkosti areálu. Autá a autobusy budú odstavené na záchytných parkoviskách strážených políciou a tí, ktorí nimi prídu, sa na miesto dostanú bezplatnou kyvadlovou dopravou. 
Pre pútnikov, ktorí prídu už v noci, bude na Jantárovej ceste postavený veľký stan, kde si môžu oddýchnuť a občerstviť sa. Fungovať budú aj stany Červeného kríža a stany na straty a nálezy. Celý areál bude ozvučený a pútnici budú priebežne informovaní o dôležitých veciach. Navyše sa budú v areáli pohybovať dobrovoľní usporiadatelia poskytujúci potrebné informácie. 

> Čo — ako usporiadateľ — chcete odkázať pútnikom?

Svojím správaním by sme mali ukázať svetu, najmä neveriacim, že ideme na púť a nie na hudobný koncert či futbalový zápas. Vyzývame ich, aby sa správali ohľaduplne a vyzbrojili sa trpezlivosťou. Treba pamätať, že budeme pod drobnohľadom okolia a neveriacich obyvateľov Petržalky, ktorí nás budú hodnotiť podľa nášho správania. Vonkajším správaním vydávame obraz o našej viere.

Za rozhovor ďakuje 

MARTINA GROCHÁLOVÁ Snímky: Marián Gavenda
Páčilo sa :
0