6. septembra 2017
Čítaní: 336
KN 36/2017 | Komentár
Viera bez skutkov je mŕtva

 ... píše apoštol Jakub vo svojom liste a zdanlivo je v protiklade s obráteným apoštolom Pavlom, ktorý zasa hovorí, že pred Bohom sa stávame spravodlivými nie pre naše zásluhy, ale skrze našu vieru. Podľa správnej teologickej interpretácie však v tvrdeniach rozpor nie je – obe sa navzájom dopĺňajú. Počas mojej nedávnej návštevy Iránu som sa dal do reči aj s moslimským psychológom a teológom šiítskej vetvy islamu. Seyyed Mahdi Naji žije v spirituálnom centre Iránu, ktorým je mesto Mašhad
s 1 200-ročnou hrobkou imáma Rézu. Ročne k nej putuje 20 miliónov veriacich moslimov, a to nielen šiítov, ale aj sunitov. Reč bola aj o teroristických útokoch islamských radikálov a ich obľúbenom pokriku Allahu Akbar pri zabíjaní nevinných ľudí. Seyyed mimoriadne kládol dôraz na dve veci – svojvoľnú interpretáciu islamu sfanatizovanými radikálmi, začo na nich a terorizmus vôbec vydal fatvu najvyšší iracký ajatolláh Ali al-Sistání. Vyhlásil ich tým za odpadlíkov od viery. Druhou kľúčovou vecou podľa Seyyeda je,
že nie každý, kto si hovorí moslim, ním aj skutočne je. Dôležitá je viera, ale aj skutky, bez ktorých je mŕtva. Nezáleží na tom, či niekto nosí moslimské oblečenie – ak sa nespráva k druhým ľudsky a podľa odporúčaní proroka Mohameda, nie je moslim. V islamskom svete je populárne zvolanie Allahu Akbar pri rôznych príležitostiach. Ale kričať ho pri zabíjaní nevinných ľudí je morbídnym príkladom svojvoľnej interpretácie náboženstva. Svojvoľne si ho však interpretujú aj mnohí kresťania, a najmä v prípade politikov dostáva zdôrazňovanie pokrstenia a pobirmovania zvlášť protivnú príchuť. Ľudia, nedajte sa klamať!
  

Tibor Macák
Páčilo sa :
0