27. septembra 2011
Čítaní: 79
Pápež volal po úprimnosti a čistote viery
Benedikt XVI. zavŕšil ďalšiu zo svojich náročných zahraničných ciest. Navštívil 22. – 25. septembra tri diecézy rodného Nemecka, prihovoril sa najvýznamnejším skupinám spoločnosti, neobišiel problémy, navrhol riešenia od koreňa.

Tí, ktorí predpovedali kontroverzie, či priam rozkol v Katolíckej cirkvi, boli sklamaní. Pápež Benedikt XVI. sa držal plánu svojich príhovorov a nedal sa zmanipulovať pripravovanými „odbojmi“. Prejavil najvyššiu slobodu svojho myslenia a do múdrosti slov zahalil odpo­vede na verejne nevyslovené otázky. Ako dôverný znalec kontex­tu zložitosti nemeckého katolicizmu, vyšiel v ústrety skupinám na „druhom brehu“ bez falošného nadbie­hania. Vyzval na zjednotenie v pravde až po jej dôkladnom hľadaní a na úprimnosť života, nevy­nímajúc vlastné rady. Hoci reakcie cez médiá sa vynoria až postupne, v každom prípade ho málo­kto môže označiť za opozičníka, ako to o ňom šepkali domáce teo­logické kruhy. Prihováral sa výsostne ľuďom dneška, nachádzal všetky spoločné nite, ktoré by mohli pospá­jať rozbitú spoločnosť a dať jej iskru ducha. Kľúčovými boli naj­mä príhovor v nemeckom parlamente o vtelení Šalamúnovej múd­rosti do súčasnej kultúry, slová evanjelikom v Lutherovom centre v Erfurte o vie­re, o ktorej nemožno vy­­jednávať, nedeľná eucharistická homília vo Freiburgu o rutinných veriacich, pre ktorých je Cirkev len inštitú­­ciou, a príhovor angažovaným laikom o tom, ako zmeniť Cirkev i seba.
Pápež nezabudol ani na styčné body s moslimskou menšinou a s judaizmom, ba ani na dialóg s pravoslávnymi. Počas svojej hektickej štvordňovej návštevy sa usiloval lie­čiť hlad po láske a  zmysle života nielen Nemcov, ale celej európskej spoločnosti. Poukázal tiež na to, čo berlínsky arcibiskup Woelki vystihol slovami: „Reformy bez hlbokej viery a modlitby sú len bezduchým aktivizmom.“

MÁRIA RAUČINOVÁ
Páčilo sa :
0