27. septembra 2017
Čítaní: 47
KN 39/2017 | Editoriál
Editoriál

Milí čitatelia, v sobotu 30. septembra pribudne do panteónu slovenských svätcov nový blahoslavený – mučeník, človek, ktorý sa neváhal vzoprieť osídlam neslobody
a s odvahou podstúpil pre iných obrovské riziko. Saleziánsky kňaz Titus Zeman bude beatifkovaný pri Kostole Svätej rodiny v Bratislave, na rovnakom mieste, kde v roku 2003 blahorečil pápež Ján Pavol II. rehoľnú sestru Zdenku Schelingovú a gréckokatolíckeho biskupa Vasiľa Hopka. Dnes je toto priestranstvo v Petržalke, ktorá je výrazne poznačená pečaťou komunistickej diktatúry, medzi ľuďmi známe ako „pápežská lúka“. „Aj keby som stratil svoj život, nebolo by to márne, ak by sa aspoň jeden z tých, ktorým som pomohol, stal kňazom namiesto mňa,“ povedal o svojej nebezpečnej iniciatíve Titus Zeman, ktorý napokon pomohol dvom desiatkam slovenských kňazov, aby mohli vyštudovať v zahraničí. Nezabúdajme však, že Titus Zeman zastupuje celú plejádu mučeníkov za vieru, ktorí trpeli podobne ako on, pretože si uvedomovali nebezpečenstvo komunistickej ideológie a dôležitosť záchrany duchovných povolaní. Práve ich patrónom sa nový blahorečený stal. Milí naši čitatelia, najnovšie číslo
Katolíckych novín
je venované novému blahoslavenému, ktorý je pre nás svedkom toho, že ten, kto stojí na strane pravdy, nemusí nevyhnutne stáť na strane úspechu. V horizonte večnosti však
Titus Zeman stál a stojí na víťaznej strane, o čom svedčí i jeho blahorečenie. Želám vám, aby ste v živote tohto novodobého mučeníka našli odkaz pre vlastný život a po jeho vzore aj odvahu napĺňať ho.
  

Ivan Šulík
Páčilo sa :
0