28. januára 2001
Čítaní: 72
KN 4/2001 | Deťom
Obetovať sa pre dobro iných

Medzi ľudí s naplno otvoreným srdcom patrí aj svätá Angela Mericiová, panna a zakladateľka rehoľnej spoločnosti uršulínok (1474 – 1540). Zlom v jej živote prinieslo zvláštne videnie – dlhé schodisko, po ktorom stúpali a zostupovali zástupy dievčat. Toto videnie Angelu priviedlo k rozhodnutiu venovať sa výchove dievčat. Začala okolo seba zhromažďovať chudobné dievčatá a vychovávala ich tak, aby z nich vyrástli dobré kresťanské ženy a matky. Sama sa zriekla manželstva, a tak sa mohla naplno venovať iným. Často ju zobrazujú aj ako rehoľníčku s krížom a ružencom. Na túto sväticu si spomíname 27. januára.

Páčilo sa :
0