25. januára 2017
Čítaní: 140
KN 4/2017 | Nové hroby
Nový hrob 4/2017
  • Vdp. Štefan Ivanka, honorárny kanonik Nitrianskej kapituly, zomrel 16. januára 2017 v 95. roku života a 70. roku kňazskej služby. Svätú omšu spojenú s pohrebnými obradmi slávili 20. januára v Kostole sv. Anny v Malých Uherciach.


 

NECH ODPOČÍVA V POKOJI!
Páčilo sa :
0