25. januára 2018
Čítaní: 123
KN 4/2018 | Kultúra
Jeho fotografie sa nikdy nevystavovali
EŠTE VIAC NEŽ OSEMDESIAT DNÍ SI MÔŽEME POZRIEŤ VÝSTAVU FOTOGRAF BAZOVSKÝ V SLOVENSKEJ NÁRODNEJ GALÉRII V BRATISLAVE
Výstava je umiestnená na treťom poschodí Esterházyho paláca a zahŕňa takmer 120 fotografí tohto umelca. Okrem nich tam nájdeme pri niektorých súboroch maľby, kresby i štúdie. Bazovského výtvarné diela, ako jedného zo zakladateľov moderného slovenského maliarstva, boli už mnohokrát predstavené na výstavách či v publikáciách. No so samostatnou prezentáciou jeho fotografí sa stretávame prvýkrát. Miloš Bazovský (1899 – 1968) nemal žiadne fotografcké ambície, necítil potrebu vystavovať zachytené zábery. Fotoaparát používal ako skicár a fotografe mu slúžili ako inšpiračný zdroj. No nikdy ich verne „neodkresľoval“ na plátno. Najstaršiu fotografu možno vidieť v prvej sále – je z roku 1932 a má názov Hospodár Farmer. Ďalšie – Zahumnom, Kone, Matka s deťmi, Rozhovor, Detviansky vôl, Okopávanie, Jeseň, Detviansky cintorín – pochádzajú z obdobia rokov 1933 až 1957. Už z ich názvov je zrejmé, že Bazovský tak ako vo výtvarných dielach, i pri fotení sa zameriaval na ľudí a krajinu. Nezaujímala ho malebnosť dediny či kraja, ani ľudová architektúra alebo bohatstvo a farebnosť krojov Objektív zaostril predovšetkým na každodenný neľahký život dedinčanov. Zachytil ich smútok, nostalgiu, námahu na poli či pri pílení dreva, ale aj radosť zo života. Okrem rurálnych záberov nájdeme na výstave i fotografe s civilizačnými premenami. Bazovský fotografoval železničné priecestie, mostíky, železničnú trať, závory, elektrické stĺpy – snímal krajinu, ktorá sa postupne menila. Na výstave sú viaceré fotografe, ktoré sú zväčšené na celej stene, čím vyniknú detaily. Oddelene, v samostatnej sále, je umiestnených sedemnásť osobných fotografí. Zachytávajú jeho pobyt pri Dalmátskom mori, kam chodieval na dovolenky. Miloš Bazovský nebol jediný fotografujúci výtvarník medzi slovenskými umelcami. Čaro fotoaparátu už pred ním poznali Ladislav Mednyánszky, Imrich Weiner­Kráľ či Gustáv Mallý. No bol prvý, ktorý bol súčasne moderným výtvarníkom a moderným fotografom. Výstava potrvá do 15. apríla a jej súčasťou sú i sprievodné podujatia. 
 
 
MÁRIA MIŠOVIČOVÁ
Páčilo sa :
0