25. januára 2018
Čítaní: 61
KN 4/2018 | Vatikán
Peru zažilo ľudový sviatok viery
DRUHÁ ETAPA 22. ZAHRANIČNEJ APOŠTOLSKEJ CESTY SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA POKRAČOVALA V PERU. NÁVŠTEVA, KTORÁ TRVALA OD 18. DO 21. JANUÁRA, MALA AKO HLAVNÉ HESLO „ZJEDNOTENÍ V NÁDEJI“

 Pápežovu návštevu Peru by sme mohli charakterizovať tromi slovami: ochrana stvorenstva, boj proti korupcii a ľudová zbožnosť. Ako prvý región navštívil Svätý Otec po prílete do Peru oblasť Amazónie.

 
Puerto Maldonado, 19. januára
Svätý Otec František sa v prvý deň svojej návštevy Peru vybral za amazonskými Indiánmi na juhu Peru. Mesto Puerto Maldonado je nielen bránou do džungle, ale aj strediskom regiónu Madre di Dios. Je to oblasť na hraniciach s Bolíviou. Žiaľ, je silno poznačená nelegálnou ťažbou zlata a iných kovov. S tým súvisí aj znečistenie riek, odlesňovanie a trvalé vyvlastňovanie pôdy domorodým obyvateľom. Stretnutie s pápežom sa uskutočnilo na športovom štadióne, kde prišlo 4 000 zástupcov mnohých domorodých etník z deviatich amazonských štátov. Petrov nástupca im v úvode odovzdal encykliku Laudato si’ preloženú do niekoľkých miestnych jazykov. Svätý Otec v úvode uviedol, že prišiel, aby si vypočul domorodých obyvateľov. Ako ďalej poznamenal, na skaze amazonského pralesa a jeho pôvodných etník sa nepodieľa iba ťažobný priemysel a silný tlak veľkých ekonomických záujmov, ktoré bažia po rope, plyne, zlate. Na vine je aj zvrátená ekologická politika, ktorá presadzuje zachovanie prírody bez zreteľa na ľudskú bytosť. Svätý Otec vystríhal pred takzvaným novodobým kolonializmom a pripomenul dôležitosť rodiny: „Kultúra našich národov je znakom života. Amazónia, okrem toho, že je zásobárňou biodiverzity, je tiež zásobárňou kultúry, ktorá musí byť zachovaná pred novými formami kolonializmu. V uplynulých krízových obdobiach, čeliac rôznym formám imperializmu, boli rodiny pôvodného obyvateľstva tou najlepšou obrankyňou života. Žiada sa od nás zvláštna ostražitosť, aby sme sa nedali chytiť do pasce ideológiám kolonializmu, ktoré sa skrývajú za pokrok, no ktoré sa pomaličky vkrádajú dnu, ruinujú kultúrnu identitu a nastoľujú spôsob myslenia, ktorý je uniformný, jediný, no chabý. Prosím, počúvajte starších.“

Lima, 19. januára
V rovnaký deň, ale večer, sa pápež František venoval protokolárnym stretnutiam. Išlo o stretnutie s autoritami a občianskymi predstaviteľmi a zdvorilostnú návštevu u prezidenta Peru. Ich dejiskom bol vládny palác, pomenovaný ako Pizzarov dom po španielskom dobyvateľovi, zakladateľovi mesta Lima, ktorý dom postavil v roku 1536 na území Inkov. Na Čestnom nádvorí očakávali pápeža Františka predstavitelia politického, kultúrneho a náboženského života, diplomatický zbor a zástupcovia občianskej spoločnosti, spolu viac ako 500 osobností. Reagujúc na motto svojej cesty „Zjednotení v nádeji“ pápež František konštatoval, že „už samotný pohľad na túto krajinu je dôvodom nádeje“. Ocenil rôznorodosť Peru,
poukázal na úlohu mladých a nezabudol ani na peruánskych svätcov, ktorí pomohli pri šírení viery na celom americkom kontinente. Ako pápež ďalej uviedol, nádej má v Peru tvár svätosti, ako to ukazuje napríklad sv. Martin de Porres
a ďalší svätci, ktorí otvorili cestu viery celému americkému kontinentu. Nad oprávnenými dôvodmi k nádeji sa však ukazuje tieň a hrozba skrytá v moci, ktorú dnes ľudstvo má samo nad sebou. „Prejavuje sa to zreteľne v spôsobe, akým zbavujeme zem prírodných zdrojov, bez ktorých sa nezaobíde žiadna forma života. A to si vyžaduje počúvať, uznávať a rešpektovať ľudí a miestne národy ako rovnocenných partnerov. Zhoršenie životného prostredia je, žiaľ, úzko spojené s morálnym úpadkom našich komunít. Nemôžeme ich považovať za dva samostatné problémy.“ Ničenie prírody je súčasť úpadku. A k úpadku patrí aj korupcia. Pápež preto dôrazne vyzval na boj proti korupcii. „Koľko zla spôsobuje v našich latinskoamerických národoch a v demokraciách tohto požehnaného kontinentu tento spoločenský ,vírus‘ – fenomén, ktorý nakazí všetko, a chudobní a matka zem sú najviac poškodení. Čo sa môže urobiť v boji proti tejto spoločenskej pohrome, je to, že tento boj si zaslúži maximálnu pozornosť a podporu; a zaväzuje nás všetkých. Nikto si nemôže povedať, že je mimo tohto procesu; korupcii sa dá vyhnúť a vyžaduje si to angažovanosť všetkých.“

Trujillo, 20. januára
Posledné stretnutie sobotného pápežovho programu kládlo dôraz na ľudovú zbožnosť. V historickom centre mesta Trujillo sa konala mariánska pobožnosť, na ktorú prišlo 35­tisíc ľudí. Svätý Otec vyhlásil ich patrónku, ktorú uctievajú pod menom Virgen de la Puerta, za „Matku milosrdenstva a nádeje“. Sochu Panny Márie korunoval zlatom a cez jej ruku prevesil zlatý ruženec ako osobný dar, zatiaľ čo sa zhromaždený ľud modlil litánie k Matke Božej zložené sv. Turibiom de Mongrovejo. Pápež hovoril o význame mariánskej úcty, ktorá sa prejavuje v podobe ľudovej zbožnosti; a tá dala Panne Márii rozličné mená. A vyzdvihol jej výnimočnosť, keďže je Matkou všetkých, bez ohľadu na pôvod človeka. V závere svojho príhovoru pápež František hovoril o matkách a starých matkách tohto národa. Ony sú pravou hnacou silou peruánskeho národa. „Čím by bolo Peru bez matiek a starých mám? Čím bude náš život bez nich? Láska k Márii nám má pomáhať k postoju uznania a vďačnosti voči ženám, voči našim matkám a starým mamám, ktoré sú pevnou hradbou v živote našich miest. Často mlčanlivé nesú život ďalej vpred. Je to mlčanie a sila nádeje. Vďaka za vaše svedectvo.“
 
ĽUDOVÍT MALÍK
SNÍMKA: PROFIMEDIA.SK
Páčilo sa :
0