30. septembra 2015
Čítaní: 149
KN 40/2015 | Reportáž
Vavrínový veniec si v Badíne zaslúžil každý
Detskí výhercovia Letnej duchovnej olympiády a pracovníci Katolíckych novín sa už nevedeli dočkať vzájomného stretnutia. V kňazskom seminári v Badíne nás 26. septembra vrelo prijali bohoslovci s prefektom erkárom Jožkom Repkom a spolu s Dobromilkou a Svetlúšikom sme si zmerali sily v najrôznejších športoch.

Páčilo sa :
0