5. októbra 2016
Čítaní: 84
KN 40/2016 | Misie
Misionári ďakujú za dary a modlitby
Aj vďaka darom čitateľov Katolíckych novín napreduje stavba kostola na Islande a školy v Čade. Dary zo Slovenska pomáhajú aj na vojnou skúšanej Ukrajine

Milí naši dobrodinci, v mene našej diecézy sa chcem zo srdca poďakovať všetkým ochotným darcom, ktorí nás na Islande podporujú všetkými možnými spôsobmi.
Medzi nimi aj tým z vás, ktorí poslali milodar na dokončenie stavby nášho kostola vo farnosti sv. Thorlaka na východnom pobreží Islandu, spravovanej našimi bratmi kapucínmi.
Mnohým z vás sme sa nemohli za milodar poďakovať osobne – v uvedených dátach chýba adresa a meno je často uvedené nečitateľne, lebo islandský bankový systém nie je schopný správne načítať slovenskú diakritiku. Preto by som vám chcel vyjadriť vďaku aspoň takto spoločne.
Trochu neistoty vniesla medzi čitateľov Katolíckych novín zmena účtu, na ktorý poslali peniaze. Chcem vás však uistiť, že obidva uvedené účty patria diecéze – rozdiel je len v tom, že prvý je vedený v islandských korunách a druhý v eurách. Využívam teda túto možnosť, aby som všetkým darcom nielen poďakoval, ale ich aj uistil, že ich milodar bol doručený a je použitý na nimi určený účel.
Doteraz sme cez prispievateľov, čitateľov Katolíckych novín vyzbierali 3 555 eur.
Práce na kostolíku pokračujú sľubne, teraz najmä vnútri, keďže sa u nás už hlási pomaly zima. S veľkou radosťou a nádejou chcem ohlásiť, že ak Pán Boh dá, posvätený bude 17. júna 2017. V tom čase by mali byť dokončené všetky práce a malo by byť upravené aj okolie kostola. 
Všetkých darcov, ale aj ostatných čitateľov Katolíckych novín chcem, samozrejme, na túto udalosť pozvať. Keďže však veľmi dobre viem, že väčšine z vás to situácia nedovolí, chcem vás aspoň poprosiť, aby ste sa s nami spojili v modlitbe za toto dobré dielo a aj takouto formou vám chcem udeliť svoje požehnanie. Pán Boh zaplať a požehnaj.
 

 

 

Ďakujeme za vaše dary pre Island
Dávid B. Tencer OFMCap,
reykjavícky biskup
Páčilo sa :
0