5. októbra 2016
Čítaní: 91
KN 40/2016 | Misie
Poďakovanie z Ukrajiny

Drahí dobrodinci, v Katolíckych novinách č. 18/2016 vyšiel článok o činnosti sestier z rehole Congregatio Jesu v Užhorode. Na jeho základe ste nás vy, drahí dobrodinci, podporili finan­čne, ale určite aj modlitbou.
Sme vám nekonečne vďačné. Zo začiatku sme sa snažili reagovať a ďakovať osobne, no neskôr sa to stalo nemožným – nedostali sme sa k všetkým vašim adresám. Preto vám chceme v mene všetkých chudobných a presídlencov, ktorí stratili svoje domovy na východe Ukrajiny, poďakovať za vašu finan­čnú a modlitbovú podporu.
Všetky finančné prostriedky budú použité na pomoc chudobným; rodinám, ktoré strati­li na fronte živiteľa rodiny a presídlencom z východnej Ukrajiny. Na internetových stránkach www.congregatiojesu.com a tiež na www.  dobrakrajina.sk môžete nájsť fotografie aj články, ktoré s touto pomocou súvisia. Ďakujeme. Nech Pán Boh odmení vašu šted­rosť svojím požehnaním.

 

Sr. Marietta Renáta Nagyová CJ a komunita sestier CJ
Páčilo sa :
0