5. októbra 2016
Čítaní: 64
KN 40/2016 | Misie
Stavba školy v Čade pokračuje

Milí krajania, všetkých vás srdečne pozdravujem na začiatku školského roka.
Stavba školy sv. Jána Pavla II. napriek ťažkostiam pomaly pokračuje – už máme na škole dvere a okná, robíme omietky – aj vďaka vám, sv. Jánovi Pavlovi II., Matke Božej i všetkým anjelom a svätým. Je to čosi mimoriadne, pretože tu všetko veľmi dlho trvá a má mnoho prekážok.
 

Juraj Augustín, misionár v Čade
Páčilo sa :
0