5. októbra 2017
Čítaní: 45
KN 40/2017 | Editoriál
Editoriál

 Posledný septembrový víkend by sa nášmu redakčnému tímu zišiel dar bilokácie. Blahorečenie dona Titusa v Petržalke a tradičné stretnutie s našimi najmenšími čitateľmi v martinskom skanzene padlo na rovnaký termín. Ale keďže byť naraz na dvoch miestach nevieme, jedna časť redakcie ostala mapovať blahorečenie a druhá pripravovala program pre 50 rodín výhercov Štedrého leta so svätým Martinom.

Na oboch miestach sa zišli rodiny z celého Slovenska, aby sa povzbudili, ďakovali a prijali milosti pre svoj každodenný životný príbeh podľa vzoru hrdinov Dobra. „Oplatí sa byť vytrvalo dobrým – ako nový blahoslavený Titus Zeman, ako svätý Martin, ktorý nás v Roku sv. Martina sprevádzal rubrikou Deťom,“ povedal počas svätej omše s výhercami šéfredaktor KN Igor Hanko a k oltáru položil obetné dary detí, medzi ktoré patrili aj denníčky štedrosti s vyplnenými úlohami.

Keby ste sa v tých vyše 200 denníčkoch prehŕňali, našli by ste malé i veľké krôčiky detí, ktorými prekračovali hranice egoizmu, lenivosti či nezáujmu o druhého podľa Martinovho vzoru. Počas programu s Dobromilkou a Svetlúšikom, počas školy ľudového tanca, tradičných remesiel i „šašovania“ so zdravotnými klaunmi museli deti (i niektorí rodičia) prekročiť hranice odvahy i fantázie.

Titus pri záchrane duchovných povolaní prekračoval nebezpečné hranice štátov a napokon hranicu mučeníctva. Jeho odkaz prekročil dobu, v ktorej žil. Tých vlastných „hraníc“ by každý z nás našiel denne nemálo... Prajeme vám, aby ste do ich prekračovania nabrali inšpiráciu a duchovné posilnenie aj z novín, ktoré vám prinášame tento týždeň.

Martina Jokelová-Ťuchová
Páčilo sa :
0