12. októbra 2016
Čítaní: 154
KN 41/2016 | Mladým
Brazílčan dáva tvár svätým
Cícero Moraes sa zaoberá forenzným výskumom s vyuŽitím 3D technológií. Spolu so svojím vedeckým tímom sa okrem iného venuje aj rekonštrukcii tvárí svätých

Cícero Moraes je brazílsky 3D návrhár, ktorý sa stal jedným z najre­špektovanejších odborníkov v oblasti forenznej rekonštrukcie tvárí. V súčasnosti pôsobí v brazílskom tíme, ktorý sa zaoberá forenznou antropológiou a zubárstvom. Práca tímu sa venuje aj rekonštrukcii tvárí svätých. Cícero Moraes sa v krátkom čase stal na tomto poli výskumu jedným z najväčších odborníkov. Predtým, ako sa stal úspešným, však prežil incident, pri ktorom prišiel takmer o život.

 

Vedeckej ceste
predchádzala dráma
Cícero Moraes pochádza z brazílskeho mesta Chapecó. Vždy sa zaujímal o vedu, no nikdy sa mu nenaskytla príležitosť pracovať vo vedeckom výskume. Tá prišla až po dramatických udalostiach. „So svojou rodinou som prežil lúpež. Keď som sa snažil chrániť svojich blízkych, lupič ma postrelil do hlavy. Zranenie nebolo vážne, zo zážitku som však ostal deprimovaný. Na prekonanie tlaku som vtedy začal moju myseľ zamestnávať myš­lienkami o rôznych veciach, ako je veda či štúdium. Tak sa začala moja kariéra v oblasti forenznej vedy,“ povedal dnes 33-ročný Cícero Moraes pre internetový televízny kanál Rome reports.

 

Rekonštruuje tváre svätých
Skúsenosť s blízkosťou smrti považuje Cícero Moraes za zlomovú vo svojom živote. Po uzdravení sa totiž dal na štúdium a po jeho absolvovaní sa mu naskytla výnimočná príležitosť. „Požiadali ma forenzne zrekonštruovať lebku sv. Antona Paduánskeho,“ priblížil Cícero Moraes, ktorý sa do projektu pustil v spolupráci s centrom Studi Antoani, Múzeom antropológie na Univerzite Padova, Technologickým centrom Renato Archer a skupinou archeologického výskumu Arc-Team.
Jeho tím bol zložený z vedcov, lekárov a umelcov. Pri 3D skenovaní lebky a rekonštrukcii tváre využívali iba voľne dostupný softvér. Po úspešnej rekonštrukcii tváre sv. Antona Paduánskeho sa Moraesov tím zameral aj na ďalších svätcov. Doteraz sa im podarilo zrekonštruovať podobu tváre siedmich svätých. „V súčasnosti dokončujeme 3D analýzu sv. Any de los Ángelesovej a sv. Ruženy Limskej,“ uviedol vedec.
„Páčilo sa mi pracovať na rekonštrukcii tvárí svätých. Dúfam, že budem pokračovať na projektoch takéhoto zamerania,“ vyjadril nádej Cícero Moraes. Účasť na tomto projekte preňho predstavuje zisk nových a vzácnych skúseností. Po­dľa jeho slov mu forenzný výskum a rekonštrukcia tvárí umožňuje poznávať historické pozadie svätých, čo – ako dodal vedec – je ešte obohacujúcejšie.
V Brazílii pripravujú výstavu, ktorá prostredníctvom 3D rekonštrukcií predstaví viaceré náboženské a historické postavy. Výstava sa bude volať Tváre viery.

 

Forenzný výskum
v oblasti evolúcie
Okrem svätcov sa Cícero Moraes venoval forenznému výskumu i v oblasti evolúcie. V roku 2013 vytvoril 12 panelov tvárových rekonštrukcií, ktoré sa viažu k evolúcii človeka. Panely vystavoval na expozícii Faces of Evolution (Tváre evolúcie) v Rosicrucian Egyptian Museum v americkom San José a brazílskom meste Curitiba. Všetky obrázky z výstavy potom venoval serveru Wikimedii Commons, aby ich mohli ľudia využívať bezplatne, tak ako on používal pri svojom výskume bezplatný softvér. V spolupráci s brazílskym vedcom Paulom Eduardom Miamotom Diasom pripravil aj voľne dostupnú online brožú­ru o forenznom výskume a rekonštrukcii tvárí, ktorú si môže stiahnuť každý, kto hľadá tento druh informácií.
V roku 2015 predstavil 27 tvárových rekonštrukcií, z ktorých sa väčšina vzťahovala na evolúciu. Medzi vystavenými rekonštrukciami však bolo i niekoľko osobností, ktoré sa spájajú s históriu talianskeho mesta Padova. Okrem spomínaného sv. Antona Paduánskeho zrekonštruoval i tváre básnika Francesca Petrarcu, františkánskeho mnícha bl. Lucu Belludiho či vedca Giovanniho Battistu Morgagniho.

 

Ján Lauko
Snímky: WWW.CICEROMORAES.COM
Páčilo sa :
0