13. októbra 2016
Čítaní: 243
KN 41/2016 | Misie
To, čo si vyberieme dnes, žijeme zajtra
Kolobeh každodenných činností nám často nedovolí príliš sa zamýšľať nad tým, ako rýchlo sa svet okolo nás mení a že tieto zmeny sú k nám omnoho bližšie než kedysi. Zmeny okolo nás sa však nedejú lusknutím prsta ani šibnutím čarovného prútika. Sú dôsledkom obyčajných ľudských rozhodnutí. Aj o každodennom rozhodovaní je kampaň Platformy mimovládnych rozvojových organizácií s názvom Vyber si!

To, ako vyzerá svet okolo nás, naše mesto či obec, závisí aj od nás. Všetci máme v spoločnosti rovnako dôležité miesto a máme tiež možnosť ovplyvniť to, ako vyzerá prostredie, v ktorom žijeme. Niekedy stačí drobná vec, jeden malý výber a rozhodnutie. To, čo si vyberieme dnes, budeme žiť zajtra a každý z nás môže začať sám od seba.
Slovensko po prvý raz stojí na čele Rady Európskej únie, ktorej miesto vo svetovej politike nie je zanedbateľné. Pozícia predsedajúcej krajiny nám neumožňuje priamo ovplyvňovať medzinárodné politiky. Dáva nám však možnosť vo väčšej miere upozorniť na potrebu zmeny a prichádzať s vlastnými iniciatívami, ktoré môžu zasiahnuť širšiu spoločnosť. Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (MVRO) sa pri príležitosti predsedníctva Slovenska v Rade Európskej únie rozhodla vydať manifest, v ktorom zhrnula desať naliehavých problémov, ku ktorým je potrebné pristúpiť so zodpovednosťou a vážne sa nad nimi zamyslieť.

 

Neseďme na striedačke,
postavme sa do útoku
Európa je na globálnom poli veľ­mi silným hráčom, ktorý má moc ov­plyvňovať svojím importom, exportom či daňovou politikou ekonomiku celých oblastí a krajín. Európska únia je najväčším donorom rozvojovej spolupráce vo svete. Mnohé jej činy a rozhodnutia však tomuto faktu protirečia. Mnohokrát majú nastavené politiky škodlivý vplyv na krajiny globálneho juhu (tzv. rozvojové krajiny). Jednou rukou teda štedrá Európa dáva, no druhou omnoho viac berie. Napriek pomoci aj dnes v 21. storočí ľudia vo svete zomierajú na bežne liečiteľné choroby, nemajú pravidelný prístup k čistej vode, zomierajú od hladu a žijú v podmienkach, ktoré im ani zďaleka neumožňujú dôstojné prežitie. A to je len špička ľadovca. Situácií a problémov, ktorým musíme čeliť, je obrovské množstvo. Čoraz naliehavejšie na nás útočia aj dôsledky klimatických zmien, ktoré v omnoho vyššej miere pociťujú práve krajiny tretieho sveta. Nesmierne dôležité je, aby si každý z nás uvedomil svoj dosah na životné prostredie. K starostlivosti o náš spoločný dom nás vyzýva aj pápež František v encyklike Laudato si’ (Spolok svätého Vojtecha, 2015).

 

Plňme výzvy
a vyberajme si každý deň
Môžeme mať pocit, že náš osobný vplyv na zmenu fungovania nie­ktorých systémov je v globálnom ponímaní zanedbateľný a ako jednotlivci nemáme kapacitu veci zmeniť vo veľkom. Často si teda pred problémami zakrývame oči a rozhodneme sa ich riešenie radšej prenechať iným, schopnejším, dôležitejším. Snažíme sa ospravedlniť našu vlastnú slabosť. Jes­t­­vujú však každodenné výzvy, pred ktorými sa s takýmto odôvodnením neskryjeme.
Veď čo nám bráni namiesto kupovania igelitových nákupných tašiek, ktoré aj tak skôr či neskôr skončia v odpade, vyraziť na nákupy s vlastnou taškou?
Musíme si skutočne každý deň cestou do práce či školy dopriať kávu v papierovom alebo plastovom pohári, ktorý sa už o dvadsať minút bude povaľovať v koši, zo­stane zabudnutý na zastávke električky alebo pohodený na krajnici? Tieto a mnohé ďalšie výbery môže skutočne každý z nás vsunúť do svojho života. V konečnom dôsledku prídeme na to, že práve to, čo sme si včera vybrali, dnes žijeme.
 

 

Ako si môŽeš vybrať

V Európe ročne vyhodíme 100 miliónov ton potravín. Aj na Slovensku plyt­vá­me potravinami, pričom si takmer polovica Slovákov myslí, že by pomohlo, keby si lepšie plánovali svoj nákup. Ďalší priznali, že plytvanie by mohla obmedziť spotreba zvyškov jedla alebo ich zamrazenie.

Slovensko je  krajina kvalitnej pitnej vody. Viac ako 700 mi­­­­­liónov ľudí vo svete, ktorí žijú v chudobe, však k pitnej vode prístup nemá. Nedostatkom vody v najchudobnejších krajinách sú najviac dotknuté ženy, ktoré po ňu často musia chodiť celé kilometre.

 Na Slovensku vyprodukujeme približne 1,74 milióna ton komunálneho odpadu ročne. V triedení a recyklovaní naďalej zaostávame v porovnaní s vyspelými krajinami. Najväčším problémom je zneškodňovanie odpadov na skládkach a nedostatočná recyklácia triedeného odpadu.
 

ZUZANA HALLOVÁ
Páčilo sa :
1