12. októbra 2017
Čítaní: 49
KN 41/2017 | Vatikán
Boh miluje, neodpláca sa

 Na poludňajšiu modlitbu Anjel Pána prišlo 30tisíc ľudí. Medzi nimi bolo aj sto veriacich zo Slovenska, ktorí sa prišli poďakovať za nového blahoslaveného kňaza a mučeníka, saleziána Titusa Zemana. Svätý Otec František sa v príhovore zameral na odkaz evanjeliového podobenstva o zlých vinohradníkoch. Vysvetlil, že postoj pána vinice, ktorý zostáva trpezlivý a neodpláca sa, poukazuje na veľkú novosť kresťanstva. „Na pochopenie toho, ako Boh Otec odpovedá na odmietnutia namierené proti jeho láske a jeho ponuke zmluvy, evanjeliový úryvok vkladá do úst hospodára otázku: ,Keď potom príde pán vinice, čo urobí tým vinohradníkom? ‘. Táto otázka zdôrazňuje skutočnosť, že sklamanie Boha nad zlovoľným správaním ľudí nie je posledným slovom! Tu je tá veľká novosť kresťanstva: Boh, hoci je sklamaný z našich zlyhaní a našich hriechov, neruší svoje slovo, nezostáva stáť a predovšetkým sa neodpláca!

Nuž, bratia a sestry, Boh sa nemstí! Boh miluje, neodpláca sa, čaká nás, aby nám odpustil, aby nás objal. Prostredníctvom ,zavrhnutých kameňov‘ – a Kristus je tým prvým kameňom, ktorý stavitelia zavrhli –, prostredníctvom situácií slabosti a hriechu, Boh naďalej dáva do obehu to ,nové víno‘ zo svojej vinice, ktorým je milosrdenstvo. Je tu len jedna prekážka pre vytrvalú a vľúdnu vôľu Boha: naša arogancia a naše namýšľanie si, ktoré sa neraz stávajú aj násilím! Naliehanie odpovedať dobrým ovocím na Pánovo povolanie, ktorým nás volá, aby sme sa stali jeho vinicou, nám pomáha chápať, v čom spočíva novosť a originalita kresťanskej viery. Ona nie je natoľko súhrnom morálnych predpisov a noriem, ale predovšetkým ponukou lásky, ktorú Boh urobil prostredníctvom Ježiša, ponúkol ju a naďalej ju ponúka ľudstvu.“

 

-VRSK-
Páčilo sa :
0