11. októbra 2017
Čítaní: 100
KN 41/2017 | Komentár
Nulová tolerancia

 „Cirkev sa neodvolateľne a na všetkých úrovniach zaväzuje uplatňovať princíp nulovej tolerancie proti sexuálnemu zneužívaniu detí,“ taký je odkaz pápeža Františka a jeho Komisie na ochranu mladistvých, ktorý zaznel nedávno z Vatikánu. Všimli si ho skutočne všetci, aj vo svetských médiách, lebo prípadov takéhoto zneužívania, ktoré vychádzajú na povrch neraz s veľkým časovým odstupom, je naozaj veľa a, žiaľ, neutíchajú. Nemenej pozoruhodným bolo aj to, čo povedal pápež členom komisie mimo oficiálneho prejavu, o čom informovali talianske médiá vrátane tlačovej agentúry ANSA. Pápež František prítomným pripomenul jeden prípad, keď kňazovi, obvinenému z pedofílie so severného Talianska, udelil na začiatku svojho pontifikátu milosť, no ten sa nijako nezmenil a páchal tieto zločiny ďalej. „Na tomto prípade som sa poučil. Také niečo už nikdy neurobím,“ povedal František a dodal, že v prípade detí je na rozsudok bez možnosti odvolania dostatočné jediné preukázané sexuálne zneužitie. A odsúdeným hneď aj odkázal, že ak sa na neho so žiadosťou o milosť obrátia, on im ju neudelí. Pápež ďalej zdôraznil, že sa skončila aj prax prekladania takýchto duchovných do iných diecéz a horko dodal, že „pri pliage pedofílie konala Cirkev príliš neskoro“. Takéto niečo z úst pápeža často nepočuť a je načim to pripomínať – každému, vrátane tých, čo prípady sexuálneho zneužívania detí duchovnými kryli a kryjú, nech už sú či boli na akomkoľvek cirkevnom poste. A zločiny tohto druhu len dokazujú hrozný úpadok ľudstva – sú hriechom, ktorý nijako nie je zlučiteľný s Ježišom, jeho evanjeliom lásky a ani s Cirkvou, ktorú založil.    

Tibor Macák
Páčilo sa :
0