18. októbra 2017
Čítaní: 44
KN 42/2017 | Editoriál
Editoriál

 Misijná nedeľa je veľkou oslavou nielen misionárov pôsobiacich v exotických krajinách. Pripomíname si aj dielo kňazov, ktorí svoj život zasvätili službe v našich končinách. I na Slovensku sú totiž oblasti, ktoré môžeme označiť za misijné územie. V niektorých obciach duchovní musia v podstate znovu vytvárať katolícku komunitu. Nie je to jednoduchá úloha, zvlášť v situácii, keď sa vidiecke obyvateľstvo sťahuje za prácou do mesta, rodí sa menej detí alebo z historického hľadiska prevažuje v oblasti iné vierovyznanie. Napriek tomu títo kňazi nepoľavujú vo svojej službe a odvážne hlásajú Ježišovo posolstvo i na miestach, kde sa nemusia cítiť prijatí.

Misijná nedeľa sa však netýka iba zasvätených osôb. Aj my sme pozvaní byť misionármi – či už v škole, práci, kolektíve priateľov... A i my musíme čoraz častejšie svedčiť o viere s odvahou, pretože nie každému je náš životný štýl katolíka po vôli. Táto neľahká úloha zasievania semienok viery však prináša ovocie. Ako príklad nám môže poslúžiť Pauline Jaricotová, ktorá napriek mladému veku dokázala organizovať modlitby za misie. Najprv v továrni jej rodičov a nakoniec i v modlitbovom hnutí presahujúcom hranice Francúzska (s. 32).

Do úlohy misionárov sme často postavení i v rodinnom spoločenstve. Nie je asi na mieste dožadovať sa od svojho manžela/manželky alebo detí, aby sa nasilu modlili tri ružence denne. O viere môžeme našim rodinným príslušníkom svedčiť napríklad aj pri spoločnom obede. Či už kresťanskou striedmosťou (s. 8 – 9), alebo hostinou, ktorá nie je iba o dobrom jedle, ale i o upevňovaní lásky v rodine.

Prajem vám i sebe, aby sme boli vždy radostnými misionármi, ktorí prinášajú Pánovi ovocie viery. 

Ján Lauko
Páčilo sa :
0