18. októbra 2017
Čítaní: 65
KN 42/2017 | Vatikán
Misie sie sú šírením ideológie

 Svätý Otec František napísal posolstvo pri príležitosti Svetového dňa misií, ktorý si pripomíname 23. októbra. „Cirkev je zo svojej povahy misionárska; ak by takou nebola, potom by to nebola viac Kristova Cirkev, ale len jedno združenie medzi mnohými. Misie Cirkvi nie sú šírením náboženskej ideológie ani neponúkajú nejakú vznešenú etiku. Prostredníctvom nich však naďalej hlása evanjelium a koná sám Ježiš, preto sú misie kairosom – tým najvhodnejším okamihom pre spásu v dejinách. Hlásaním evanjelia sa Ježiš zakaždým znovu stáva naším súčasníkom, aby ten, kto ho prijme s vierou a láskou, zakúsil premieňajúcu silu Ducha vzkrieseného Krista. On prostredníctvom svojej Cirkvi naďalej plní poslanie milosrdného Samaritána, ktorý lieči krvácajúce rany ľudstva. Koná tiež ako Dobrý pastier, ktorý hľadá tých, čo sa na krivoľakých cestách bez cieľa stratili. Misie inšpirujú k spiritualite neustáleho exodu, putovania a exilu. Ide o to vyjsť z vlastnej pohodlnosti a mať odvahu ísť na všetky periférie, ktoré potrebujú svetlo evanjelia. Mladí ľudia sú pre misie nádejou. Je krásne vidieť, že mladí sú ,pouličnými kazateľmi viery‘, šťastnými, že môžu zaniesť Krista do každej ulice, na každé námestie, na každý kraj sveta. Pápežské misijné diela sú cenným nástrojom nato, aby sa v každom kresťanskom spoločenstve prebudila túžba prekročiť vlastné hranice a vyplávať na šíre more hlásania evanjelia všetkým. Inšpirujme sa pri misiách Máriou, Matkou evanjelizácie. Ona, vedená Duchom, prijala v hĺbke svojej pokornej viery Slovo života. Nech nám Panna Mária pomôže povedať ,áno‘ na naliehavú požiadavku, aby Ježišova dobrá zvesť zaznievala aj v našej dobe.“ 

Zdroj: www.kbs.sk
Páčilo sa :
0