2. novembra 2016
Čítaní: 199
KN 44/2016 | Misie
Náš mobil ukrýva zlato i ľudské utrpenie
Smartfón obsahuje pribliŽne štyridsať rôznych nerastov. KaŽdý z nich zohráva svoju nevyhnutnú rolu, aby telefón správne fungoval. Volfrám sa napríklad pouŽíva vo vibrovacom mechanizme a tantal na zmenšenie kondenzátora

Tantal, volfrám, meď, železo, nikel, hliník, cín, striebro, chróm, zlato a paládium – všetky tieto minerály a kovy je potrebné najskôr vyťažiť. Potom vstupujú do dodávateľského reťazca ťažobného sektora. Mnoho praktík tohto priemyslu – od znečisťovania prostredia a extrémne nebezpečných pracovných podmienok až po detskú prácu – si zúfalo vyžaduje zlepšenie. V posledných rokoch sa vďaka americkému zákonu o reforme obchodovania na Wall Street a ochrane spotrebiteľa stali konfliktné minerály stredo­bo­­­dom žiadosti, ako zlepšiť zodpo­vednosť a sledovateľnosť v ťažobnom priemysle. Konfliktné minerály totiž financujú rebelantské skupiny, ktoré prispievajú k politickej a ekonomickej nestabilite krajín. Zanedbávajú práva robotníkov, nehľadia na ich bezpečnosť a možnosť zarobiť si spravodlivú mzdu.
Na svetovom trhu sa však objavil smartfón, ktorý je vyrobený z nekonfliktných neras­tov a minerálov, s označením Fairtrade. Prichádza z Demokratickej republiky Kongo a okolitých vysokorizikových oblastí. Priniesla ho na trh ho­­landská organizácia, ktorá koncom minulého roka predstavila už jeho druhú verziu. Smartfón je navyše recyk­lovateľný a pri jeho výrobe nebola nijakým spôsobom zneužitá ľud­ská práca.

 

Zmena v konfliktných
oblastiach
Nerasty potrebné na výrobu telefónu sú určite dostupné aj v krajinách a oblastiach, kde vládne pokoj. Cieľom výrobcu je však pracovať priamo tam, kde vedia ponúknuť alternatívu k súčasným nedobrým baníckym praktikám. Zároveň zlepšujú postavenie robotníkov a živobytie miestneho obyvateľstva. Chcú byť motorom zmeny v regiónoch, ktoré to najviac potrebujú. Preto sa rozhodli získavať nerasty pre svoje telefóny rovno z regiónu veľkých afrických jazier, medzi ktoré patrí najmä De­mo­kra­­tic­ká republika Kongo a Rwanda.
Jednou z baní, ktorú ovplyvnilo rozhodnutie veľkých spoločností nenakupovať volfrám z tohto regiónu, je spoločnosť New Bugarama Mining Company na severe Rwandy v blízkosti mesta Kidao. Ťažobná oblasť pokrýva takmer 900 hektárov a počas rwandskej genocídy v roku 1994 bola baňa úplne zničená. Bez prítomnosti oprávnených vlastníkov začali pracovníci s nelegálnou ťažbou v nebezpečných podmienkach. V roku 2009 novovzniknutá spoločnosť investovala do geologickej štúdie a ďalších výskumov a postupne sa dostala z chaotickej situácie. Dnes zamestnáva stoštyridsaťpäť stálych zamestnancov – Rwanďanov. Pracujú v siedmich ťažobných združeniach a spoloč­nosť má s nimi zmluvu o odbere celej produkcie. Tiež dbá na to, aby pracovníci riadne dostávali výplatu na svoje účty v bankách a aby sa za nich platili príspevky na so­­­ciál­ne za­bez­­­pe­­­­če­nie. Denne pracuje v baniach približne sedem­sto baníkov, ktorí žijú v okolitých dedinách.
Medzinárodní akcionári spoločnosti, ktorí odkupujú vyťažený volfrám, sú zárukou stabilného odbytu. Poskytujú tiež bezpečné vyba­venie, technickú podporu a zlepšu­jú miestnu infraštruktúru. Najdôležitejšie však je, že baňa sa rozvíja. Z úplne remeselnej výroby, v rámci ktorej sa všetko ťažilo ručne, postupne prechádza na polopriemyselné operácie. Zvyšuje sa tým celková produktivita a priemerný príjem baníkov.
V roku 2014 dokonca ťažobnú spoločnosť ocenili ako najlepšiu vo Rwande v oblasti sociálnej zodpovednosti. Zástupcovia holandského výrobcu smartfónov počas svojej tohtoročnej cesty zistili, že v bani pokračujú v ďalších zlepšeniach. Zamestnanci majú stabilný príjem, pravidelné lekárske prehliadky i ochranné pomôcky. Spoločnosť vybudovala vodné zásobní­ky a toalety a poskytuje dotácie pre miestne komunity.

 

Zlato s certifikátom Fairtrade
Ďalším vzácnym kovom, ktorý sa používa na efektívne vedenie elektriny vnútri mobilných telefónov, je zlato. Tiež má povesť konfliktného minerálu. Je najhodnotnejším nerastom, aký sa ťaží v Demokratic­kej republike Kongo a obchod so zlatom sa v tomto regióne reguluje oveľa zložitejšie ako s inými neras­tmi. Jeho vysoká cena ho robí zvlášť atraktívnym pre pašerákov. Dokonca aj mimo konfliktných zón prináša ťažba zlata so sebou množstvo ľudskoprávnych a environmentálnych problémov – od nebezpečných pracovných podmienok a detskej práce po znečisťovanie prostredia ortuťou. Spomínaný smartfón však od januára tohto roka používa zlato, ktoré spĺňa náročné požiadavky certifikácie Fairtrade. Tie po celom svete pomáhajú rastu trhu pre malé banícke spoločnosti, ktoré sú etickým a zodpovedným zdrojom zlata najmä pre výrobu šperkov.
Podobná situácia platí aj o ťažbe volfrámu či cínu. Holandský výrobca teda rozhodne kráča neľahkou, no veľmi dôležitou cestou zmeny v ťažobnom priemysle. Okrem toho presadzuje aj ďalšie udržateľné riešenia, ktoré sú namierené proti súčasným trendom. Verí, že čím dlh­­šie mobilné zariadenie vydrží, tým menej odpadu vzniká a ešte menej surovín si vyžaduje.
 

DARINA MAŇUROVÁ
Viac informácií na www.fairphone. com.
Ilustračné snímky: profimedia.sk
Páčilo sa :
0