3. novembra 2017
Čítaní: 67
KN 44/2017 | Editoriál
Editoriál

 Je potrebné opraviť Katechizmus Katolíckej cirkvi? Pápež František zdôrazňuje, že v otázke trestu smrti určite áno. Odsúdenie na trest smrti je podľa neho neľudským opatrením, ktoré ponižuje dôstojnosť človeka a odporuje evanjeliu. Dôvodov, pre ktoré sa nedá súhlasiť s trestom smrti, je niekoľko. Predstaví nám ich morálny teológ Ivan Šulík (s. 10 – 11). Čo sa stane s našou dušou, keď zomrieme? Aký je pohľad kresťana na reinkarnáciu? Môžeme sa kontaktovať s mŕtvymi? S týmito a ďalšími otázkami sme sa obrátili na teológa Marka Heczeia (s. 16 – 17).

Milí čitatelia, aj z týchto krátkych impulzov k najnovším témam Katolíckych novín môžete vidieť pestrosť vášho obľúbeného týždenníka. S blížiacim sa koncom roka vám, našim predplatiteľom, posielame list s informáciami o predplatnom KN na rok 2018. Teší nás, že sme ani tentoraz nemuseli meniť cenu novín. Aj na budúci rok je celoročné predplatné 22,10 € (uvedená suma je už s 15-percentnou zľavou). Môžete ho uhradiť poštovým poukazom alebo prostredníctvom internetbankingu. V takomto prípade však nezabudnite uviesť váš variabilný symbol z poukážky. Po uplynutí predplatnej lehoty sa objednávka automaticky obnovuje. Ak uhradíte celoročné predplatné do 24. decembra 2017, môžete vyhrať osobný automobil Suzuki Ignis GL či inú z 50 hodnotných cien. Ak predplatíte niekomu KN ako darček, budete do žrebovania zaradení toľko ráz, koľko predplatných uhradíte. Bez odmeny nezostanú ani noví abonenti. V prípade otázok sú vám k dispozícii naši pracovníci na oddelení distribúcie na telefónnych číslach 02/43642194 alebo na e-mailovej adrese distribucia@katolickenoviny.sk.

Milí čitatelia, želám vám požehnané jesenné dni. S vašou podporou chceme i naďalej pripravovať noviny, ktoré potešia celú vašu rodinu.

Igor Hanko, šéfredaktor
Páčilo sa :
0