9. novembra 2003
Čítaní: 65
KN 45/2003 | Rozhovor
Dobrý film robí dieťa lepším
„V animovanom filme existuje všetko, čo sa dá nakresliť,“ túto charakteristickú črtu animovaných rozprávok na vlastné oči zakúsilo 750 školákov, ktorí sa v dňoch 14. - 19. októbra zúčastnili na festivale Bienále animácie Bratislava (BAB) 2003. Čo robiť s mňaukajúcimi mačkami, ktoré rušia nočný pokoj, ako vyčistiť špinavé slnko alebo čo všetko sa dá zažiť na lietajúcom koberci, prezradili s poriadnou dávkou humoru a huncúcstva najmenším divákom diela najlepších detských tvorcov. O fantastickom svete animovanej rozprávky, hodnotách pre deti a celom festivale BAB rozpráva PETER ČAČKO, riaditeľ Medzinárodného domu umenia Bibiana v Bratislave.

> Aké diela sa premietali najmenším divákom počas tohtoročného festivalu?
Na prehliadke sa predstavilo 187 animovaných rozprávok, krátkych i celovečerných filmov z 20 krajín. V rámci programu sme deťom i širšej verejnosti predstavili celoživotnú tvorbu majstrov animátorov Viktora Kubala a Břetislava Pojara. Premietali sa aj filmy, ktoré zvíťazili na medzinárodnom festivale v Annecy, animované biblické príbehy z Bristolu a mnohé iné. Všetko sú to filmy nesporných kvalít, takže účastníci festivalu sa nemusia obávať otázky výberu, ale skôr dostatočnej výdrže... Vždy sa snažíme, aby malí diváci odchádzali z prehliadky spokojní.

> Nemali ste problém vybrať do súťaže diela predstaviteľov slovenskej animovanej tvorby, keďže v poslednom období sa pre deti nevyrába už takmer nič?
Je pravda, že v súčasnosti sa na Slovensku pre deti robí veľmi málo. Za obdobie 2 rokov sa dá počet slovenských animovaných rozprávok
spočítať na jednej ruke, ale všetky majú na prehliadke svoje miesto, lebo sú kvalitné. Nie je to však už také množstvo a pestrosť ako v minulosti, čo je veľká škoda.

> Tento rok ste po prvýkrát udelili okrem tradičných ocenení BAB aj Cenu sv. Vojtecha. Prečo ste vybrali práve postavu tohto svätca?
Cena sv. Vojtecha vzišla z myšlienky oceňovať na festivale BAB aj animované diela v rámci spolupráce Višegrádskej štvorky. V porote, ktorá má svoje presné kritériá a štatút, je zástupca z Česka, Poľska, Maďarska a zo Slovenska. Pri otázke, ako cenu pre filmy tvorcov z týchto štyroch krajín pomenovať a aký jej dať symbol, sme prišli na to, že tieto krajiny spája práve postava sv. Vojtecha. Bol to Čech z rodu Slavníkovcov, ktorý pôsobil na území dnešného Slovenska i Maďarska a nakoniec odišiel na misie do Poľska, kde zomrel mučeníckou smrťou. Pochovaný je v Gniezne a na bráne tamojšej katedrály sú dokonca v bronze vyryté výjavy z jeho života, ktorých spôsob znázornenia pripomína animovaný film. Plaketu s postavou sv. Vojtecha a štyroch krajín navrhol akademický sochár Marián Polonský.

> Ako vnímate súčasnú tvorbu pre deti v celosvetovom meradle?
Keďže sa pravidelne zúčastňujem na podobných festivaloch v zahraničí, vnímam najmä posun v chápaní klasických rozprávkových tém, ktoré sa spracúvajú novými spôsobmi. Za posledné obdobie vznikli očividne nové možnosti vyjadrovania.

> Bibiana pripravuje okrem interaktívnych výstav, dramatických predstavení pre školákov, bienále animovanej tvorby aj bienále ilustrácií. Na jednej strane je stredobodom film, na druhej kniha pre dieťa - nie je to v rozpore?
Bienále animovanej tvorby vzniklo dávno po tom, čo bienále ilustrácií. Usilujeme sa, aby festival animovaných filmov zahŕňal rozprávky, ktoré vznikli na základe ilustrovaných kníh. Doteraz sme uviedli množstvo filmov, ktorých autori sú zároveň ilustrátormi detských kníh. Kniha i film má mať v živote dieťaťa svoje správne miesto. Film môže podobne ako kniha dieťa zabaviť, potešiť a poučiť ho, no nemožno si ho premietať na lavičke v parku. Knihu si môže otvoriť dieťa kdekoľvek a kedykoľvek.

> Aký je podľa vás dobrý animovaný film, alebo vôbec film pre dieťa?
Je to film, ktorý dieťa povznesie po duševnej stránke, tak aby sa vedelo pozerať na svet nielen reálnymi očami, ale aj s umeleckým nádychom - z umeleckého nadhľadu. Dobrý film musí vniesť do jeho života niečo, čo ho urobí lepším.

> Ako vidíte tvorbu pre deti - či už animovanú alebo hranú - v budúcnosti?
Pre deti, ktoré sú našou budúcnosťou, treba vytvárať tie najvyššie hodnoty. Vychovávať ich k umeniu, pričiniť sa o kvalitný život mladej generácie - to je pre nás dospelých najvážnejšia úloha. Preto sa aj Bibiana - medzinárodný dom profesionálneho umenia pre deti - usiluje tieto aktivity dostať pod svoju strechu a napĺňať literu toho, čo dostala do vienka. 
Žiaľ, treba priznať, že naša spoločnosť na deťoch šetrí. Šetrí i na kvalitnej ponuke pre deti v médiách a to bude mať ďalekosiahle následky...

Za rozhovor a zážitky z festivalu ďakuje

Martina Jokelová-uchová Snímky: autorka; plagát BAB 2003 ilustroval Ondrej Slivka
Páčilo sa :
0