9. novembra 2016
Čítaní: 162
KN 45/2016 | Misie
Evanjelium ohlasoval na mulici
Keď 16. októbra pápež František vyhlásil sedem nových svätých, bol medzi nimi aj argentínsky ľudový misionár José Gabriel del Rosario Brochero (1840 – 1914). Vo svojej kňazskej službe sa absolútne vložil do služby chudobným. Sám sa pritom nakazil leprou, oslepol, ohluchol a zomrel.

José Gabriel del Rosario Brochero nebol misionárom v tom zmysle, že by pôsobil v ďalekých misijných krajinách. Jeho práca na argentínskom vidieku však mala viaceré prvky misijnej činnosti: pre hlásanie evanjelia prekonával veľké vzdialenosti, staral sa o chudobných a chorých a usiloval sa o zveľaďovanie životných podmienok svojich veriacich. 
Na dobových fotografiách či reprodukciách je znázorňovaný v sedle na mulici, s pončom na pleciach a sombrérom na hlave. Takto prichádzal do odľahlých oblastí svojej obrovskej farnosti medzi chovateľov dobytka, takzvaných gaučov. Vyslúžil si tým prívlastok „farár gaučo“, „farár kovboj“ či cura Brochero („otec Brochero“). 

 

Otcom pre všetkých
Argentínčan José Gabriel del Rosario Brochero sa narodil 16. marca 1840 ako štvrté z desiatich detí. Mal sedem bratov a dve sestry. Obidve sa stali rehoľníčkami. Ako 16-ročný vstúpil do semi­nára Našej Panej z Loreta v Córdobe a ako 26-roč­ný bol vysvätený za kňaza.
Rok po jeho vysviacke vypukla v okolí Córdo­by epidémia cholery a moru. José Gabriel, ktorý v tom čase pôsobil ako prefekt seminára, sa obetavo staral o chorých a zomierajúcich. V roku 1868 sa stal farárom v Sant’Alberto, oblasti s rozlohou asi dvesto kilometrov štvorcových, kde žilo približne 10-tisíc obyvateľov.
Napriek tomu, že išlo o rozľahlú farnosť, usiloval sa byť pastierom a otcom pre všetkých svojich farníkov. Bolo o ňom známe, že na mulici putuje aj do tých najvzdialenejších dedín, aby poslúžil všetkým kresťanom. Takmer štyridsať rokov brázdil krížom-krážom po svojej farnosti a vyhľadával ľudí žijúcich aj v tých najzapadnutejších kútoch. Rozprával sa s nimi v miestnom dialekte a evanjelium im vysvetľoval na jednoduchých príkladoch z bežného života. Všetku svoju energiu investoval do toho, aby nijaký cho­­rý človek neodišiel z tohto sveta bez prijatia sviatostí. „Beda, ak by mi diabol uchmatol čo i len jedinú dušu!“ hovorieval.
Počas svojho putovania pozýval veriacich žijúcich na farmách, aby s ním išli na duchovné cvičenia. Tie organizoval v Córdobe podľa vzoru sv. Ignáca z Loyoly. Prichádzali na ne stovky ľudí a došlo počas nich k viacerým obráteniam. V roku 1877 založil vo Villa del Transito exercičný dom a hneď vedľa neho školu pre dievčatá. Bolo mu totiž ľúto, keď videl, že dievčatá musia namiesto chodenia do školy tvrdo pracovať.

 

Malomocný, avšak neúnavný
José Gabriel sa okrem pastoračnej práce usiloval dosiahnuť dôstojnejší život pre obyvateľov argentínskeho vidieka. Zasadzoval sa preto za spravodlivú mzdu pre robotníkov a zlepšovanie životných podmienok všetkých ľudí. Podne­coval stavbu ciest, škôl, nemocníc, kanalizácie, pošty či železnice. Neváhal pritom žiadať o pomoc bohatých ľudí či štátnych úradníkov.
Cura Brochero skončil svoju pastoračnú činnosť v roku 1908. Predpokladá sa, že už v roku 1867 sa počas epidémie cholery nakazil leprou. Pravdepodobne tým, že sa napil čaju z cezmíny paraguajskej (yerba mate), ktorý pred ním pili infikovaní pacienti.
Na konci života ohluchol a oslepol. Do smrti sa oňho starali jeho sestry. Zomrel 26. januára 1914 a jeho posledné slová zneli: „Teraz mám už všetko pripravené na cestu.“
Mesto Villa del Tránsito, kde pôsobil i skonal, bolo o dva roky na jeho počesť premenované na Villa Cura Brochero. V tamojšej svätyni sú v súčasnosti uložené aj jeho pozostatky.

 

Na kolenách i medzi ľuďmi
Proces beatifikácie José Gabriela del Rosario Brochera sa začal v roku 1967 za pontifikátu Pavla VI., ktorý mu udelil titul Boží služobník. V roku 2004 ho pápež Ján Pavol II. vyhlásil za ctihodného a v roku 2012 pápež Benedikt XVI. uznal zázrak, ktorý sa stal na jeho príhovor. V roku 2013 bol v Argentíne blahorečený a tento rok v Ríme svätorečený.
Už v roku 1883 uverejnili noviny El Interior jeho životopis ako duchovné čítanie na pôst. Rozprávanie o obrátení gauča Santosa Guayamu bolo už v roku 1906 zaradené do čítanky na argentínskych základných školách.
Vo svojom príhovore po modlitbe Anjel Pána 15. septembra 2013 pápež František opísal život a činnosť otca Brochera týmito slovami: „Hnaný láskou ku Kristovi venoval sa s bezodným milosrdenstvom a horlivosťou všetkým svojim ovečkám, aby ich priviedol do Božieho kráľovstva. Žil medzi ľuďmi a usiloval sa mnohých priviesť na duchovné cvičenia.“ Pápež František zároveň vyzval nasledovať príklad tohto kňaza, ktorý po celý život evanjelizoval „tak na kolenách pred krížom, ako aj svedectvom lásky a milosrdenstva“.

MARTINA GROCHÁLOVÁ
Páčilo sa :
0