9. novembra 2016
Čítaní: 169
KN 45/2016 | Nové hroby
Nové hroby
  • Vdp. Anton Novobilský, kňaz Košickej arcidiecézy, zomrel 27. októbra 2016 v 81. roku života a v 43. roku kňazstva. Zádušnú svätú omšu 31. októbra odslúžil v Kostole Kráľovnej pokoja v Košiciach košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. Telesné pozostatky zosnulého pochovali v Zemplínskych Hámroch.
  • P. Vincent Petrík SJ, duchovný Spoločnosti Ježišovej, zomrel 22. októbra 2016 v 92. roku života a v 63. roku kňazskej služby. Pohrebnú svätú omšu slúžil bratislavský pomocný bis­kup Jozef Haľko 24. októbra vo farskom kostole v Ivanke pri Dunaji. Telesné pozostatky zosnulého boli následne prevezené do rodného Hýľova, kde ho pochovali.

 
 

NECH ODPOČÍVAjú V POKOJI!
Páčilo sa :
0