9. novembra 2016
Čítaní: 50
Utečencov nie iba prijímať, ale aj integrovať
Pápež František ukončil návštevu Švédska povzbudením k jednote medzi kresťanmi. Pri návrate z apoštolskej cesty pred novinármi poznamenal, že krajiny by mali prijímať toľko utečencov, koľko ich dokážu integrovať. Novinárom takisto povedal, že zákaz kňazského svätenia žien v Katolíckej cirkvi naďalej platí.

Návšteva pápeža Františka vo Švédsku mala pôvodne trvať iba jeden deň. Miestna komunita katolíkov, ktorí v krajine tvoria iba niečo vyše jedného percenta populácie, však pred začatím návštevy Svätého Otca požiadala, aby svoju apoštolskú cestu predĺžil a odslúžil pre nich svätú omšu. Pápež František ich prosbu vyslyšal a na sviatok Všetkých svätých sa im prihovoril na štadióne Swedbank v Malmö. Práve tento cirkevný sviatok využil na poukázanie dôležitosti jednoty na ceste k svätosti.

 

Miernosť nám umožňuje zanechať to,
čo nás rozdeľuje
Pred začiatkom svätej omše pápež František pozdravil a požehnal chorých na vozíčkoch, ktorí lemovali trávnatú plochu štadióna. Vo svojom príhovore počas svätej omše spomenul dve švéd­ske svätice, ktoré sa snažili o jednotu medzi kresťanmi. „Miernosť je spôsob bytia a života, ktorý nás približuje k Ježišovi a robí nás jednotnými medzi sebou. Umožňuje nám zanechať všetko, čo nás rozdeľuje a stavia proti sebe a hľadať vždy nové spôsoby, ako napredovať na ceste jednoty, ako to robili synovia a dcéry tejto zeme, medzi nimi Mária Alžbeta Hesselbladová či sv. Brigita, spolupatrónka Európy. Modlili sa a pracovali, aby utužili putá jednoty a spoločenstva medzi kresťanmi. Výrečným znamením je, že práve tu, v ich krajine, charakteristickej spolunažívaním veľmi rozdielnych národov, si spoločne pripomíname päťsté výročie reformácie,“ pripomenul pápež František spomienku 500. výročia reformácie, pre ktorú sa vydal do Švédska.

 

Pred utečencom sa nesmie uzavrieť srdce
Svätá omša ukončila program návštevy Švéd­ska, no pápeža Františka ešte čakali otázky novinárov na palube lietadla počas spiatočného letu do Ríma. Práve počas brífingu vzišli médiami najviac spomínané slová Svätého Otca z tejto apoštolskej cesty. Na otázku Elin Swedenmarkovej zo spravodajskej agentúry TT o tom, že Švédsko po dlhej tradícii prijímania utečencov svoje hranice uzatvára, pápež František odpovedal, že krajiny by mali prijímať iba toľko utečencov, koľko ich dokážu integrovať. „Myslím, že pred utečencom sa nesmie uzavrieť srdce. Predstavitelia štátov musia byť vo svojej rozvážnosti pri prijímaní utečencov veľmi otvorení, no musia tiež počítať s ich zaradením. Utečenca totiž nemožno iba prijať, ale taktiež integrovať. Ak má nejaká krajina určitú kapacitu, musí sa podľa toho riadiť. Iná krajina, ktorá má túto kapacitu väčšiu, robí viac. Vždy však s otvoreným srdcom. Nie je ľudské zatvoriť dvere. Nie je ľud-ské uzavrieť srdce,“ poznamenal Svätý Otec.
Upozornil, že je nebezpečenstvom, keď sa utečenec neintegruje. „Je potom – prepáčte mi ten neologizmus – getizovaný. Stane sa súčasťou geta. Vzniká tak kultúra, ktorá sa nerozvíja vo vzťahu s inou kultúrou, a to je nebezpečné. Najhorším radcom krajín, ktoré majú tendenciu uzatvárať hranice, je strach. Tým najlepším je zasa rozvážnosť,“ povedal pápež František.
Pripomenul, že práve Švédsko má dlhú tradíciu v prijímaní utečencov, keď svoje dvere otvorilo aj Argentínčanom, Čiľanom či Uruguaj­com v časoch vojenských diktatúr v Južnej Amerike. Zároveň vyzdvihol, že škandinávska krajina prijatých utečencov aj úspešne integrovala, keď im pohotovo zabezpečila bývanie, školu a prácu. V súčasnosti má Švédsko problémy so zaistením týchto potrieb, a preto prestalo prijímať nových utečencov. „Myslím, že Švédsko sa nedopúšťa nejakého sebectva, keď obmedzuje prijímanie utečencov. Je to pre ich zarade­nie a pre nedostatok potrebného času na prija­tie všetkých,“ uzavrel František.

 

Otázka kňazského svätenia žien
Okrem utečeneckej problematiky padla aj otázka ohľadom kňazského svätenia žien. Redaktorka Švédskej televízie Kristina Kappelinová pripomenula, že na čele Švédskej luteránskej cirkvi je prvá švédska arcibiskupka Antje Jackelénová, ktorá bola prítomná aj na ekumenickej modlitbe v lundskej katedrále. Redaktorka sa Svätého Otca spýtala, či je reálne, že Katolícka cirkev v blízkom období povolí kňaz-ské svätenie pre ženy. Pápež František reagoval, že v tejto otázke povedal posledné a jasné slovo sv. Ján Pavol II., ktoré stále platí. Odkazoval pritom na apoštolský list Ordinatio sacerdotalis z roku 1994, v ktorom Ján Pavol II. zakázal kňazské ordinovanie žien. Na otázku redaktorky, či to platí navždy, František odpovedal: „Keď pozorne čítame vyhlásenie vynesené Jánom Pavlom II., smeruje to k tomu.“ Pripo­menul však, že v katolíckej ekleziológii existujú dve dimenzie – Petrova, teda sv. Peter a apoštoli, a mariánska. „Petrova dimenzia sa týka pastorácie. Mariánska je ženskou dimenziou Cirkvi. Kladiem si otázku: kto je dôležitejší v teológii a mystike Cirkvi? Apoštoli či Mária v deň Turíc? Mária! Cirkev je žena, je nevestou Ježiša Krista,“ poznamenal Svätý Otec.
Otázka ženského svätenia rezonovala i v máji, keď pápež František na stretnutí s rehoľníčkami hovoril o komisii, ktorá by mohla preštu­dovať otázku možnosti diakonského svätenia žien. Následne v auguste zriadil 12-člennú komisiu, ktorá má preskúmať otázku možného diakonského svätenia žien.
 

Ján Lauko
Páčilo sa :
0